Kategoria:

 • Cerkwie Rusi Szlachtowskiej
  Dodano 2012-06-09 10:29:23 przez system | 0

  Wypatrując trójramiennych krzyży osadzonych na makowicach cerkiewnych wieżyc, wchodzimy w duchowy świat niegdysiejszej Łemkowszczyzny. Odnajdujemy jej nie do końca zaginiony świat

 • Pod krzyżami cerkwi
  Dodano 2012-06-03 17:05:28 przez system | 0

  Rozpoczyna się kolejna z odsłon Łemkowszczyzny, tę znaczą cerkwie, trójwieżne budowle z baniami u szczytu, przetrwały, by znaczyć swą obecnością czas przeszły, czas Łemków. Dołączają się do nich kami…

 • Wędrując po zachodniej Łemkowszczyźnie (2)
  Dodano 2012-05-28 13:08:32 przez system | 0

  Rok 1918 był rokiem rozpadu monarchii Austro-Węgierskiej, narody wchodzące w jej skład odzyskiwały niepodległość, budziła się tożsamość narodowa mieszkających tu ludzi. Potrzeba niepodległości rozbud…

 • Wędrując po zachodniej Łemkowszczyźnie (1)
  Dodano 2012-05-28 13:08:15 przez system | 0

  „... Tam baśń się staje ciałem
  I słowo – złotogłowie ubiera ruskie
  Na rozdrożu narodów nad jarem
  Krzyż zawinięty w łemkowską chustę...”
  (J. Harasymowicz – „Gorlickie”) .

 • Sanktuarium na Liwoczu
  Dodano 2012-05-12 22:37:27 przez system | 0

  W strefie Pogórza Karpackiego Pasmo Brzanki - Liwocza pod względem atrakcyjności turystycznej zajmuje uprzywilejowaną pozycję. Zasoby przyrodnicze i kulturowe tego obszaru są na tyle cenne, iż tę gru…

 • Sanktuarium w Stryszawie-Siwcówce
  Dodano 2012-05-12 22:37:02 przez system | 0

  Głęboko zanurzone w świat gór, popod wyniosły Jałowiec w Beskidzie Żywieckim, tkwi uczepione groni niezwykłe sanktuarium. Miejsce modlitwy i kontemplacji - Dom Zakonny Sióstr Zmartwychwstanek. Towarz…

 • Kotczy zamek
  Dodano 2012-03-11 11:35:36 przez system | 0

  Kolejna z legend nawiązuje do przetrwałych już sporo wieków w pamięci ludzkiej wydarzeń, jakie zaistniały we wsi Kierlikówka w gminie Trzciana. W ciągu drogi biegnącej z Trzciany do Kamionnej, w miej…

 • Diabelski kamień na Bukowcu
  Dodano 2012-03-11 11:33:52 przez system | 0

  Lesiste garby Pogórza Wiśnickiego kryją wiele skalnych osobliwości, jedną z nich jest „Kamień Grzyb” na Bukowcu. Ogromna skała piaskowcowa uformowana została siłami przyrody na kształt grzyba. Poniże…

 • Jak powstała Lipnica
  Dodano 2012-03-11 11:32:43 przez system | 0

  W jednym z poprzednich odcinków przewodnika prezentowaliśmy dzieje powstania Lipnicy oczami historyków, teraz popatrzmy jaki przekaz w tym względzie niesie nam legenda. Gdy sięgnąć zamierzchłej przes…

 • Mroczne tajemnice Ziemi Bocheńskiej
  Dodano 2012-03-11 11:29:30 przez system | 0

  Jedno z polskich przysłów powiada: „Nie wywołuj wilka z lasu”. Zapomniała o tym chyba Redakcja Czasu Bocheńskiego, no cóż, zostałem wywołany do tablicy (patrz: http://www.czasbochenski.pl/aktualnosci…