Kategoria:

 • Kapliczki majstra Twaroga (IV)
  Dodano 2012-03-09 19:49:04 przez system | 0

  W poszukiwaniu kapliczek wykonanych przez T. Twaroga udajmy się teraz do Lipnic, Górnej i Dolnej. W ich obszarze odnaleźć można 5 jego kapliczek, są to kapliczki słupowe i figury krzyża.

 • Kapliczki majstra Twaroga (III)
  Dodano 2012-03-09 19:47:25 przez system | 0

  Prawdopodobnie pierwszą pracą Twaroga w kamieniu była kapliczka wykonana w roku 1858 w Rajbrocie, stoi ona do dziś przy drodze do Muchówki w przestrzeni pól i tła pobliskich lasów.

 • Kapliczki majstra Twaroga (II)
  Dodano 2012-03-09 19:45:57 przez system | 0

  Teodor Twaróg jako jeden z nielicznych rzeźbiarzy, swoje dzieła podpisywał (oczywiście dłutem) następująco: „Majster Teodor Twaróg z Limanowy”, „Snycyrz Teodor Twaróg z Limanowy” lub „Snycyrz i malar…

 • Kapliczki majstra Twaroga (I)
  Dodano 2012-03-09 19:44:29 przez system | 0

  Wśród zasobów przydrożnych kapliczek, których na ziemi bocheńskiej są setki, nie ma nawet dwóch takich samych. Odnaleźć za to można wśród nich wspólną myśl i przesłanie, wyraża je ręka stawiającego t…

 • Szkice o kapliczkach (VIII)–Męka Pańska
  Dodano 2012-03-09 19:37:29 przez system | 0

  Sceny Męki Pańskiej po wizerunkach Chrystusa Frasobliwego, są kolejnym z etapów odtworzenie drogi Jezusa Chrystusa zdążającego na swą śmierć. W rzeźbie, rzadziej obrazach, wykonywanych na potrzeby pr…

 • Szkice o kapliczkach (VII)-Chrystusy Frasobliwe
  Dodano 2012-03-09 19:36:15 przez system | 0

  W obliczu tragedii narodowej włączmy się w drogę cierpienia Jezusa Chrystusa, na jej końcu czeka Boże Miłosierdzie, w obliczu którego wciąż przebywamy ufając. Na ziemi bocheńskiej, gdzie kapliczek je…

 • Szkice o kapliczkach (VI) - Chrystusy Frasobliwe
  Dodano 2012-03-09 19:34:48 przez system | 0

  Rok temu, w czas Wielkiego Postu pielgrzymowaliśmy po Ziemi Świętej podążając śladami Jezusa Chrystusa na Golgotę. Teraz odwiedzimy bliższe nam miejsca, odnajdziemy tam wizerunki Chrystusa obecne w m…

 • Szkice o kapliczkach (V) –święci wspomożyciele
  Dodano 2012-03-09 19:33:06 przez system | 0

  Wśród kilkunastu świętych określanych mianem Świętych Wspomożycieli, oprócz już prezentowanych, a to św. Jana Nepomucena i św. Floriana, spotkać można wizerunki innych sług bożych tej szczególnej gru…

 • Szkice o kapliczkach (IV)-święci wspomożyciele-św. Florian
  Dodano 2012-03-09 19:30:18 przez system | 0

  Oprócz św. Jana Nepomucena poczesne miejsce w tej grupie patronów zajmuje św. Florian. Nie ma zapewne wsi czy miasta, by patron od pożarów nie zajmował w nich honorowego miejsca. Strażacy otaczają go…

 • Szkice o kapliczkach (III)-Święci wspomożyciele-św. Jan Nepomucen
  Dodano 2012-03-09 19:27:24 przez system | 0

  Po dłuższej przerwie powracamy znów na szlaki przydrożnego sacrum, by poznać kolejnych naszych patronów – świętych Pańskich w ich kapliczkowych odwzorowaniach, jest to tzw. ikonografia hagiograficzna…