Kategoria: Wywiady
Utworzono: 2016-11-13 13:53:39 przez system

Marek Bzdek- Gmina Bochnia ma się dobrze

**Zmiana podczas ostatnich wyborów samorządowych na stanowisku wójta Gminy Bochnia, spowodowała, że po wielu latach zasiadania na stanowiskach urzędowych, wiele osób musiało się rozstać ze swoją dotychczasową pracą. Przez ostatnie dwa lata ciągle słyszymy echa tamtej zmiany. Można je usłyszeć w postaci różnorakich komentarzy, które często przybierają oznaki jawnej niechęci czy oskarżeń o nieudolność obecnie urzędującego wójta. **


/media/data/upload/loga/Powiat/Ludzie/Marek Bzdek.jpgPoniżej przedstawiamy wywiad z Markiem Bzdekiem, wójtem który po wygranych dwa lata temu wyborach, zarządza obecnie sprawami Gminy Bochnia.Redakcja: Obecnie Wójtowie często wydają oświadczenia czy sprostowania w sprawach związanych ze swoją działalnością samorządową. Pan raczej unika tego typu rozwiązań.....

Wiele osób pyta mnie, czemu nie odnoszę się do zarzutów stawianych mi publicznie w tej, czy innej kwestii przez osoby związane z poprzednią ekipą rządzącą w Gminie, czy też wprost przez byłego wójta. Nie jestem zwolennikiem tej formy komunikacji. Poza tym, chcąc prostować czy wyjaśniać wszystkie nieprawdziwe informacje pojawiające się w mediach, musiałbym co tydzień wydawać oświadczenia. Nie będę ciągle informował, że nie likwiduję ośrodków zdrowia, czy Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, bo z czasem, kiedy te podmioty będą dalej

spokojnie funkcjonować, okaże się, że rozprzestrzeniane informacje były nieprawdziwe.

R: Jednak zgodził się Pan udzielić tego wywiadu....

Tak... Myślę, że osoby które świadomie dezinformują mieszkańców Gminy poczuły się jednak zbyt pewne siebie i uważam, że nadszedł czas, aby odnieść się do pewnych kwestii, choćby związanych z zadłużeniem Gminy.

R: Porzedni Wójt twierdzi, że zadłużenie gminy kiedy Pan rozpoczynał kadencję wynosiło 10%.

No właśnie, widzę że poprzedni Wójt z każdym rokiem odejmuje sobie jeden procent.... Sam w ulotce wyborczej napisał, że zadłużenie wynosi 13,66 %..... Za kilka lat być może stwierdzi, że zadłużenia nie było wcale... Tak naprawdę, kiedy objąłem urząd realne zadłużenie Gminy wynosiło ok 16 % i to nie jest tylko mój wymysł na potrzeby tej rozmowy zapewniam Pana. Niski procent zadłużenia, którym się tak chwali były Wójt, wynika jedynie z faktu, że "zapomniał" o należnościach jakie powinien wypłacić choćby nauczycielom, a w roku 2015 była to kwota ok 2 000 000 zł, bo w innym wypadku, już w październiku brakowałoby środków na wypłatę wynagrodzeń. Na rachunki za energię elektryczną zostało zabezpieczonych w budżecie na 2015 r. tylko 300 000 zł, a powinno być 500 000 zł, gdyż tyle wydano na ten cel w 2014 r. Mój poprzednik nie wspomniał również, że w kasie Urzędu brakowało 4 300 000 zł z subwencji, którą Gmina powinna otrzymać, a przez karygodne zaniedbania poprzedniej ekipy nie otrzymała. Korzystając z możliwości chciałbym również zdementować kłamstwa mojego poprzednika, który publicznie rozpowszechnia informację, że zadłużenie Gminy wynosi 50 %. Na dzień dzisiejszy zadłużenie Gminy wynosi 19 %.

R: Kontrowersyjna była również kwestia opłat pobieranych od mieszkańców w miejscowościach gdzie Gmina wykonywała kanalizację. Poprzednik twierdzi, że stosowanie opłat partycypacyjnych i zawieranie umów z mieszkańcami było optymalne. Pan odszedł jednak od tego rozwiązania. Dlaczego?


Zanim odpowiem na pytanie wspomnę, że w roku bieżącym były/są wykonywane kanalizacje i wodociągi w Zawadzie, Woli Nieszkowskiej, Nieszkowicach Wielkich, Pogwizdowie, Ostrowie Szlacheckim, Gawłowie, Słomce i Nieprześni. Jeżeli chodzi o opłaty partycypacyjne, to już w swojej kampanii wyborczej mówiłem, że nie będę pobierał od mieszkańców pieniędzy na podstawie umów. To archaiczne rozwiązanie, którego inne samorządy nie stosują od wielu lat. Poza tym uważam, że pobieranie pieniędzy na wiele lat przed rozpoczęciem inwestycji (nawet 8-9) było, delikatnie mówiąc, nie w porządku. Proszę sobie wyobrazić, że opłaty były pobierane nawet od ludzi, którzy mieszkali w miejscach gdzie wykonanie kanalizacji było wręcz technicznie niemożliwe. Często również, pomimo wpłaty środków na konto Gminy były wójt nie ujmował ich działek w pozwoleniach na budowę! Obecne rozwiązanie tj. naliczanie opłat adiacenckich po wykonaniu inwestycji, tu Pana zaskoczę... jest również dużo tańsze dla mieszkańca. Chciałbym jeszcze podkreślić, że w swojej kampanii przedwyborczej nigdy nie mówiłem, że będę zwracał pieniądze za kanalizację. To jest jedno z wielu kłamstw generowanych na mój temat.

R. Pana poprzednik twierdzi, że opłaty adiacenckie są dużo droższe. W ostatnim wywiadzie wskazywał na kwoty rzędu 7 000 zł od 20 arów działki.

Mój poprzednik opowiada różne rzeczy, które niestety nijak się mają do rzeczywistości... Myślę, że to z nadmiaru wolnego czasu... Jak wspomniałem wcześniej, kanalizacja Gminy to potężna inwestycja wzbudzająca wiele kontrowersji, więc wszelkie kwestie związane z tym tematem analizuję bardzo wnikliwie. Przez te dwa lata naliczane były przeze mnie opłaty adiacenckie w Bogucicach i w Brzeźnicy. Najniższa opłata wynosiła 300 zł, najwyższa 3000 zł, przy czym średnio były to kwoty rzędu 900 zł. Myślę, że opowiadane przez byłego wójta historie na temat opłat adiacenckich miały wywrzeć na mieszkańcach ten sam skutek, jaki wywiera na dzieciach historia o złej Babie Jadze.

R. Czy prawdą jest, że nie uczestniczy Pan w zebraniach wiejskich?


Obejmowałem urząd Wójta w tym przeświadczeniu, że będę słuchał mieszkańców i reagował na ich potrzeby i po dwóch latach urzędowania, śmiało mogę stwierdzić, że tak właśnie jest. Realizuję to zarówno poprzez uczestniczenie w zebraniach wiejskich, jak i poprzez obecność w urzędzie. Oczywiście, zdarzały się sytuacje, że nie uczestniczyłem w zebraniu, ale wynikało to jedynie z faktu, że były one zorganizowane w kilku sołectwach jednocześnie.... Ale słysząc te opinie, z czystej ciekawości sprawdziłem, w ilu zebraniach wiejskich uczestniczył mój poprzednik przez dwa pierwsze lata swojej ostatniej kadencji. W tym czasie odbyły się 72 zebrania wiejskie, a były wójt uczestniczył w 36 zebraniach.....Ja natomiast, w przeciągu dwóch ostatnich lat uczestniczyłem w 62 zebraniach wiejskich.

R. W komentarzach i w opiniach niektórych osób często pojawiają się zarzuty że "pozbywa" się Pan wykwalifikowanych pracowników.


Myślę że słowo "pozbywanie" nie jest odpowiednim określeniem w tej sytuacji. Kilka osób otrzymało wypowiedzenia umów o pracę, które zawsze były uzasadnione i przemyślane, czego dowodem jest fakt, iż zasadność tych zwolnień nie była nawet przez te osoby kwestionowana, jak to miało miejsce w sąsiednich samorządach, gdzie pracownicy odwoływali się do sądu pracy i wygrywali sprawy. Zacznę od tego, że ktokolwiek byłby na moim miejscu, pewnie też chciałby otaczać się zaufanymi osobami, które wsparłyby go w realizacji założeń wyborczych i posiadają odpowiednie umiejętności i kwalifikacje w tym zakresie... Czy chciałby Pan kontynuować współpracę i czy zaufałby Pan osobie, która mimo kilkunastoletniego stażu pracy w Urzędzie nie potrafi wskazać pracownikowi przysługującego mu zgodnie z prawem wymiaru urlopu? Jeden z Dyrektorów jednostki podległej posiadał prawie puste akta osobowe swoich długoletnich pracowników i nie był w stanie wyliczyć przysługującego im stażu pracy, ponadto przydzielał ryczałty na paliwo pracownikom, którzy nawet nie posiadali prawa jazdy... Czy zaufałby Pan kierownikowi jednostki który niezgodnie z przepisami wydatkował prawie 1 000 000 zł? Czy zaufałby Pan osobie kierującej jednostką, do której trzeba było wystosować dwustronicowe pismo w sprawie zwrotu środków trwałych, gdyż w wyniku spisu inwentarza okazało się, że w tejże jednostce brakuje kilkudziesięciu przedmiotów m.in. anteny telewizyjnej, wyrzynarki, taczek, odtwarzaczy DVD, 2 dysków przenośnych, krzeseł obrotowych , stolika , drukarki, 2 telewizorów, telefonów komórkowych, miksera, kosiarki spalinowej, elementów wyposażenia sauny, kurtek, skarpet itp.? Które, po pisemnym wezwaniu były jednak sukcesywnie przez tą osobę zwracane. Przy czym, lista wszystkich brakujących i następnie zwróconych przedmiotów jest o wiele dłuższa.

Myślę, że po tych dwóch latach pracownicy Gminy i jednostek podległych wiedzą, że jedyne czego oczekuję to jest to, aby każdy po prostu dobrze wykonywał swoją pracę na rzecz podmiotu w którym jest zatrudniony, a co za tym idzie na rzecz mieszkańców Gminy. Jeżeli ktoś uważa, że to za wiele, to trudno, nikt nie będzie nikogo takiego na siłę zatrzymywał. Zdarzyła się sytuacja, że jeden z kierowników ośrodka zdrowia nie dopełnił swoich obowiązków, przez co mógł narazić najmłodszych pacjentów na niebezpieczeństwo utraty zdrowia. Nikt nie będzie zabiegał o takiego kierownika ośrodka zdrowia, który uważa że pensja ok 10 tyś zł miesięcznie to są "psie pieniądze" i na dodatek jest przeciwny utworzeniu punktu pobrań krwi w ośrodku, pomimo wniosków mieszkańców o jego utworzenie, ponieważ twierdzi, że to za dużo pracy, że pielęgniarki sobie nie poradzą, a przecież zarobki pielęgniarek kształtują się na poziomie 3600 zł – 4500 zł ?

Uważam, że zmiany kadrowe były z całą pewnością zasadne a wręcz konieczne.

R. Jednak to w stosunku do Pana pracownika pojawiają się zarzuty o nepotyzm...


Faktycznie, miała miejsce sytuacja, że w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki, Dyrektor zawarł umowę zlecenia z bliską osobą. Była to umowa zawarta na okres 1 miesiąca. Chciałbym podkreślić, iż była to jedynie umowa zlecenia, nie umowa o pracę.

R. Jednak taka sytuacja nie powinna mieć miejsca i oczywistym jest, że nie powinno się zatrudniać osób bliskich na jakimkolwiek stanowisku.

Oczywiście w pełni się z Panem zgadzam. Jednak jeszcze raz podkreślam, że nie mówimy tutaj o umowie o pracę a jedynie o zleceniu. Jednakowoż, skoro wywołał Pan temat zatrudniania osób bliskich, to chciałbym zwrócić uwagę, iż właśnie poprzednie władze stosowały dziwną praktykę zatrudniania osób bliskich w Gminie i jednostkach podległych. I tak, na stanowisku kierowniczym w jednostce podległej Gminie, zatrudniona była małżonka byłego Wójta. Z kolei córka i synowa byłej pani skarbnik, są nadal zatrudnione w jednostkach podległych Gminie, jedna jest księgową a druga pomocą kuchenną. Również w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej była Pani Dyrektor, która obecnie pełni obowiązki Dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w sąsiedniej Gminie, zatrudniła swoją córkę na stanowisku księgowej, która była jej bezpośrednią podwładną. Skala zjawiska była naprawdę przeogromna. Dziwne, że nikt nigdy nie zwracał na ten fakt uwagi. Być może z tego powodu, iż były Wójt z rzadka ogłaszał konkursy na stanowiska urzędnicze. Zdarzało się, że zatrudniał w Urzędzie wybrane przez siebie osoby na podstawie umowy na zastępstwo, co nie wymagało przeprowadzenia postepowania konkursowego, a następnie, niezgodnie z obowiązującymi przepisami awansował te osoby na docelowe stanowisko urzędnicze, omijając w ten sposób konieczność przeprowadzenia konkursu.

R. Nie zaprzeczy Pan jednak, że poprzednik wniósł spory wkład własnej pracy w część inwestycji na terenie Gminy, chodzi mi tu przede wszystkim o projekty które wykonywał.


Niezręcznie jest mi krytykować swojego poprzednika, ale skoro Pan już wspomniał o tych słynnych darmowych projektach, to odniosę się do tego w ten sposób. Czy gdyby Pan zachorował i zaistniałaby potrzeba przeprowadzenia operacji, czy chciałby Pan aby ten zabieg wykonywał chirurg, który operuje raz na jakiś czas??? Oczywiście, to było pytanie retoryczne. Podam może przykład takiej sytuacji. Z pewnością słyszał Pan o słynnym schronisku w Woli Nieszkowskiej, które, tak naprawdę, nigdy nim formalnie nie zostało? Projekt przebudowy tego obiektu był wykonywany właśnie przez byłego wójta, a jako ciekawostkę powiem, że kierownikiem budowy tego obiektu był obecny Wójt Rzezawy. I tu najważniejsza sprawa, po zakończeniu robót, nie dokonano zmiany sposobu użytkowania tego obiektu i co za tym idzie przekwalifikowania go na schronisko gdyż......zaprojektowane klatki schodowe były za wąskie, w związku z czym, nigdy nie dokonano odbioru tego budynku przez Straż Pożarną, co tym samym uniemożliwiło wykorzystanie tego miejsca jako schroniska czy nawet noclegowni. Podsumowując, ten darmowy projekt, to taka niedźwiedzia przysługa byłego Wójta dla Gminy. Chcąc dostosować ten budynek do wymogów p.poż należałoby wydatkować teraz minimum 100 000 zł.

Skala zaniedbań jest przerażająca, na terenie gminy funkcjonują szkoły rozbudowane bez jakiejkolwiek dokumentacji budowlanej. Wybudowano boisko przyszkolne na działce prywatnej, przy czym, na zgłoszeniu wskazano zupełnie inną działkę, a właściciela działki obciążano podatkiem od nieruchomości jeszcze do niedawna, zresztą to nie jedyny przypadek... W 2014 roku wykonano chodnik w Łapczycy, również na innych działkach, niż by to wynikało z zezwolenia.

Niezbyt rozważnym posunięciem był również zakup hotelu Florian, o który już od 1996 r. toczyły się spory własnościowe i tak naprawdę dopiero teraz udało się zamknąć ostatecznie te sprawy poprzez uzyskanie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego w tym zakresie. Ponadto, bardzo wiele dróg, czy budynków miało nieuregulowany stan prawny. Przez te dwa lata udało się rozwiązać kilkanaście takich problemów. Są to sprawy, które leżały odłogiem od wielu lat i na prawdę, nie wymagały nakładów pieniężnych, jedynie trochę dobrej chęci i zainteresowania.

Niektóre gabinety lekarskie funkcjonowały bez odbioru Sanepidu, ba, istniał nawet oddział przedszkola, również bez żadnego odbioru ze strony sanepidu czy straży pożarnej... Byłem zszokowany, jak w ogóle tak można było funkcjonować? Ogromnie mnie dziwiło, że były wójt potrafił angażować się w sprawy sąsiednich samorządów czy instytucji i pouczać innych, mając u siebie totalny chaos.

Podam jeszcze przykład ostatniej "inwestycji" byłego wójta... W listopadzie 2014 roku mój poprzednik przekazał do mediów informację o budowie sali gimnastycznej w Brzeźnicy. Artykuł na ten temat zdobiły zdjęcia byłego wójta na tle tej inwestycji, gdzie było już nawet widać fundamenty. Szokujący jest tylko fakt, że spora część środków na zrealizowanie tej inwestycji została zabezpieczona dopiero na grudniowej sesji, a sama umowa została zawarta z wykonawcą w grudniu, w ostatnim dniu urzędowania mojego poprzednika, czyli już miesiąc po rozpoczęciu budowy sali.... Nie wiem, w jaki sposób wyłoniono wykonawcę, tego możemy się jedynie domyślać, bo na pewno nie w trybie zamówień publicznych.

Ponadto, są jeszcze inwestycje, które były realizowane przez byłego Wójta, a dzisiaj okoliczności tych spraw zmusiły nas do finalizacji ich przed sądem cywilnym. Choćby sprawa wykonywania kanalizacji w Brzeźnicy, czy oczyszczalni ścieków w Nieszkowicach Wielkich. Wykonawca kanalizacji w Brzeźnicy pozwał Gminę o zapłatę kwoty 180 000 zł, którą to poprzedni wójt z zupełnie nieznanych powodów pisemnie uznał! W lokalnych mediach jednak twierdził, że "(...) Wartość tych robót skompensowała się na zero, co zostało przeze mnie sprawdzone na koniec realizacji zadania, dlatego roszczenia tego wykonawcy były nieuzasadnione (...)" W toczącym się procesie sądowym biegły rzeczoznawca jednak wydał opinię, że faktyczne prace dodatkowe opiewają na kwotę 20 000 zł. Nie ukrywam, że bardzo chciałbym usłyszeć, jak były wójt wyjaśni te swoje zupełnie rozbieżne stanowiska. Wykonawca oczyszczalni ścieków w Nieszkowicach Wielkich domaga się natomiast od Gminy kwoty 260 000 zł za roboty, które wykonał, jego zdaniem, na polecenie byłego Wójta, a których wykonanie nie wynikało z zawartej z nim umowy. Co ciekawe na jednym z portali były wójt stwierdził cyt. "ze względu na wcześniejszą katastrofalną powódź byliśmy zmuszeni podnieść tam obiekt o kilkadziesiąt centymetrów, ale z tego powodu odstąpiliśmy od kilku innych robót. A więc tam również była kompensata prac dodatkowych i prac zaniechanych." po czym, wezwany na rozprawę w charakterze świadka, pod przysięgą zeznał, że gmina powinna wypłacić wykonawcy te pieniądze. Gdzie tu sens i logika? Czy tak postępuje człowiek z zasadami?

Nie wspomnę już o osobach prywatnych, które po objęciu przeze mnie urzędu, przychodziły i zgłaszały roszczenia wynikające z wykonania na rzecz Gminy drobnych usług: brukarskich, elektrycznych, geodezyjnych, gdzie wszystkie te osoby faktycznie wykonały te prace, jednakże nie posiadały na tą okoliczność jakichkolwiek umów, zleceń, a o dopuszczeniu na plac budowy czy o zgłoszeniu robót do stosownych urzędów nawet nie wspomnę. Poprzednik chyba jednak zbyt lekko podchodził do spraw proceduralnych i traktował je bardzo wybiórczo, co do tej pory przynosi straty dla Gminy. Podsumowując, czy taka osoba może być wiarygodna komentując bieżące sprawy Gminy?

Muszę jeszcze wspomnieć o sytuacji jaka miała miejsce podczas zebrania wiejskiego w Grabinie w listopadzie 2014 r., czyli niemal w przeddzień drugiej tury wyborów, kiedy to mój poprzednik przybył na zebranie w towarzystwie projektanta, radnego oraz Dyrektora GZWiK i poinformował mieszkańców, że w maju 2015 r., czyli po wyborach, rozpocznie się u nich budowa kanalizacji. Nawet wskazywał planowany jej przebieg na przywiezionych ze sobą hipotetycznych mapach, nie zabezpieczając na ten cel niestety w ślad za tą obietnicą w budżecie na 2015 r nawet 1 złotówki i nie mając pozwolenia na budowę. Samo uzyskanie dokumentacji niezbędnej do zrealizowania tej inwestycji to kwestia przynajmniej jednego roku. Czyż to nie jest wprowadzanie ludzi w błąd?!

Skala tych zaniedbań była spora.

R. Sporo kontrowersji wzbudził też wyjazd delegacji z urzędu gminy do Włoch. Jak Pan się odniesie do tej kwestii?


Dziwi mnie fakt, iż jest to tak szeroko komentowane, być może dlatego, iż wcześniej Gmina Bochnia nie otrzymała oficjalnego zaproszenia do współpracy międzynarodowej... Myślę, że to jest powszechna praktyka, ostatnio czytaliśmy o wyjeździe delegacji z Urzędu Miasta do miasta partnerskiego, czytaliśmy o delegacji ze Starostwa do Niemiec... Nie zauważyłem, aby wzbudzało to jakiekolwiek kontrowersje. Mnie natomiast bardzo zaskoczył fakt, że mój poprzednik praktykował zagraniczne wyjazdy z zaufanymi współpracownikami oraz z przedsiębiorcami, którzy wykonywali usługi dla Gminy. Oczywiście większość z tych osób na te wycieczki zabierała swoich współmałżonków. Krajami docelowymi tych wojaży były np. Portugalia, Hiszpania i Izrael. A co najważniejsze, wyjazdy urzędników, były dofinansowywane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy, a te świadczenia należą się pracownikom, którzy spełniają kryteria dochodowe.

R. Czy mógłby Pan opowiedzieć co udało się zrobić przez te niespełna dwa lata urzędowania?

Najpoważniejsze, a co za tym idzie najdroższe, są inwestycje związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną. W trakcie mojej kadencji, jak wcześniej wspomniałem, były/są wykonywane kanalizacje i wodociągi w Zawadzie, Woli Nieszkowskiej, Nieszkowicach Wielkich, Pogwizdowie, Ostrowie Szlacheckim, Gawłowie, Słomce, Buczynie i Nieprześni. Łączna wartość tych zadań to ponad 7 000 000 zł z czego ok 40 % to pozyskane środki zewnętrzne. Przed nowym rokiem szkolnym udało się zakończyć rozbudowę budynku przedszkola w Proszówkach. Łączna wartość tej inwestycji wyniosła ok 770 000 zł. W roku bieżącym, udało się również zrealizować szereg innych zadań m.in. modernizację przedszkola w Cikowicach, która pochłonęła ok. 100 000 zł, a była niezbędna, z uwagi na potrzebę wygospodarowania pomieszczeń dla dodatkowej grupy przedszkolaków. Gruntownie wyremontowane zostały cztery obiekty mostowe w Zatoce, Łapczycy i 2 mosty w Brzeźnicy oraz droga w Stanisławicach, droga Brzeźnica – Stary Wiśnicz, droga Dębina – Zatoka i droga w Proszówkach, wszystko w ramach środków z tzw. "powodziówek", gdzie łącznie na te zadania zostało wydatkowanych ponad 2 000 000 zł. Wykonano również nowe nawierzchnie na drogach prowadzących do gruntów rolnych w miejscowościach: Bessów, Cikowice, Gawłow, Moszczenica, Baczków, Ostrów Szlachecki , Zawada i Stanisławice na łączną kwotę ok 470 000 zł.

Gmina wsparła również Powiat kwotą ok 140 000 zł przeznaczoną na modernizacje dróg powiatowych na terenie Gminy, co uważam za duży sukces, gdyż jeszcze niedawno takie wspólne inwestycje nie były realizowane. Wyremontowana została również droga w Cikowicach, która po inwestycjach wykonywanych na liniach kolejowych była w bardzo złym stanie technicznym. W tym roku zabezpieczone zostały środki w kwocie 150 000 zł na dokumentację na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy a realizacja tej inwestycji jest planowana w przyszłym roku. Powstały nowe obiekty sportowe lub zostały głęboko zmodernizowane już istniejące w Stanisławicach, Moszczenicy, Nieszkowicach Małych, Bogucicach, Damienicach, Baczkowie i w Nieszkowicach Wielkich w trakcie realizacji jest obiekt sportowy w Stradomce. Na które to wydatkowano łącznie kwotę 260 000 zł, oczywiście spora część tej kwoty to pozyskane z różnych źródeł środki zewnętrzne.

Przez te dwa lata przeznaczyłem na Ochotnicze Straże Pożarne ok. 800 000 zł, gdyż stan umundurowania czy sprzętu był, delikatnie mówiąc, żałosny. Dziwię się, że pomimo pomocy jakiej Ci ludzie udzielili i nadal udzielają mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych wcześniej byli traktowani po macoszemu.

Zadowolony również jestem z wprowadzenia funduszu sołeckiego, który umożliwił czynny udział mieszkańców w wydatkowaniu środków publicznych. Łączne środki przeznaczone na fundusz sołecki w tym i przyszłym roku to kwoty rzędu 1 200 000 zł z czego ok. 40 % wróci do nas z dotacji z urzędu wojewódzkiego.

W bieżącym roku realizowane były również remonty niemal we wszystkich budynkach komunalnych tj. świetlicach, ośrodkach zdrowia, szkołach i przedszkolach. Te wydawałoby się, może drobne rzeczy w skali całej Gminy pochłonęły kwotę niespełna 700 000 zł. Nie będę tutaj wspominał o małych inwestycjach typu: zakup tłucznia na drogi, remont dróg, remont przepustów, montaż progów zwalniających, wybieranie rowów, koszenie poboczy, zakup wiat przystankowych czy tablic informacyjnych. O niektóre z wymienionych inwestycji mieszkańcy zabiegali od wielu lat. Może w skali gminy w/w wydatki są mało znaczące, jednak były bardzo ważne dla mieszkańców danego sołectwa czy przysiółka. Rocznie to kwota sięgająca kilkuset tysięcy złotych.

W tym roku Gmina pozyskała 1 200 000 zł na realizację projektu „e-Usługi w Gminie Bochnia” w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Celem projektu jest zwiększenie liczby oraz zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną mieszkańcom oraz przedsiębiorcom. Szkoda, że poprzednie władze nie korzystały z tego typu dofinansowań, jak uczyniły wszystkie sąsiednie samorządy. Planujemy w przyszłym roku również modernizację pracowni komputerowych w szkołach, ponieważ obecnie są one wyposażone w kilkunastoletni sprzęt.

Od kilku miesięcy, pacjenci zdeklarowani do ośrodków zdrowia w Gminie Bochnia na mocy umowy zawartej z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II mogą bezpłatnie korzystać z badań telekardiologicznych, co stanowi swoiste novum na rynku medycznym.

Muszę wspomnieć, iż dzięki wsparciu ze strony Gminy udało się zakupić nową bazę za kwotę 6 000 000 zł dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. W trakcie ostatniego roku znacznie rozszerzyliśmy zakres działalności Spółki. Dotychczas było to przedsiębiorstwo komunikacyjne, obecnie spółka zajmuje się odśnieżaniem dróg gminnych oraz bieżącą konserwacją rowów, co jest bardzo korzystne pod względem finansowym dla Gminy. Baza spółki obecnie mieści się przy ul. Partyzantów 49 gdzie na dzień dzisiejszy znajduje się: myjnia dla samochodów osobowych i ciężarowych, okręgowa stacja kontroli pojazdów, naprawy mechaniczne pojazdów, sklep motoryzacyjny oraz stacja paliw oferująca najkorzystniejsze ceny paliwa na rynku lokalnym. Tutaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę, iż pojawiające się przed wyborami informacje jakoby RPK sp z o.o. mało zostać zlikwidowane, nijak się mają do rzeczywistości. Spółka przez ostatnie dwa lata "podniosła się z kolan", doskonale sobie radzi i cały czas się rozwija. Znów muszę stwierdzić, że i w tym zakresie przepowiednie odnośnie likwidacji spółki okazały się jedynie jednym z licznych kłamstw na mój temat.

Już wiem na pewno, że w przyszłym roku, wspólnie z Powiatem, będziemy realizować tzw. "schetynówkę " w miejscowościach Zawada – Pogwizdów oraz w Brzeźnicy, gdzie wartość tej inwestycji na terenie Gminy szacowana jest na kwotę ok. 4 000 000 zł. Planuję również dalsze inwestycje drogowe, poprawiające bezpieczeństwo przy drodze wojewódzkiej w Gierczycach, Baczkowie i Proszówkach. Konieczne będzie również doposażenie jednostek OSP w samochody strażackie. Będą też realizowane kolejne inwestycje kanalizacyjne, wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących kanalizacji w Zatoce, Majkowicach, Grabinie i Dąbrowicy oraz wykonanie kanalizacji w Bessowie i Cerekwi. W Siedlcu i Gierczycach będzie rozwiązany problem twardej wody, co związane jest z koniecznością zakupu instalacji zmiękczania wody, a szacowany jej koszt to ok. 100 tys zł. Planujemy również jako Gmina, pozyskać w przyszłym roku dofinansowanie, aby umożliwić mieszkańcom montaż instalacji solarnych czy fotowoltaicznych. Wszystkie osoby zainteresowane tym tematem już proszę o kontakt z Wydziałem Inwestycji w Urzędzie Gminy.

Zdaję sobie sprawę, że kwestie poruszone w tym wywiadzie są niezwykle kontrowersyjne , nigdy wcześniej nie chciałem oficjalnie ich poruszać. Wiem, że na pewno niektórzy będą chcieli w taki czy inny sposób odrzucać wskazane przeze mnie fakty i negować ich prawdziwość, jednak na wszystkie przedstawione okoliczności posiadam stosowne dokumenty i dowody.

Dziękuję,

Rozmawiał Paweł Wieciech
Komentarze użytkowników

Portal nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy dodanych przez jego użytkowników. Osoby, które dodają komentarze naruszające prawo, prawa osób trzecich lub naruszają prawa innych podmiotów mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.


oko
2016-11-13 18:50:13

o ku..., ja pier... co za bomba - poraziło pewnie parę osób...

tak trzymać
2016-11-13 18:52:43

Gratuluję, nareszcie napisano prawdę.

lex
2016-11-13 18:55:40

Interpunkcję poprawili ale w gminie dalej do du...y. Podatki dalej dużo wyższe niż w samym mieście drogi zaniedbane kanalizacji brak kolesie ustawieni wójta na zebraniach brak . To co jest niby dobrze ! Jest hu...wo i niech mi nikt nie wmawia że jest dobrze ,no chyba że wladzy.

historia
2016-11-13 20:06:42

Neron śpiewał, a Rzym płonął. Jego pieśni też nie grzeszyły stylem, logiką także. czy historia lubi się powtarzać?

KOK
2016-11-13 21:23:09

Teraz ekipa zawiedzionych wynikiem ostatnich wyborów pewnie dostanie biegunki i polecą raz wierszyki, raz cytaty literackie innym razem głupoty, kłamstwa i obelgi... A tak na serio to poprzednia władza za to wszystko powinna siedzieć już dawno przed prokuratorem.

pi
2016-11-13 21:27:07

Kampania wyborcza przed wyborami w roku 2018 została właśnie otwarta.

Basia
2016-11-13 21:36:48

Już dawno ludzie powinni wykopać Lysego z Gminy. Też to są jaja....

wyborca
2016-11-13 23:33:51

Panie Bzdek powiem krótko,,,ch... mnie to obchodzi, były sprawy które opisujecie w artykule to proszę zawiadomić CBA, prokuraturę i NIK bo to wasz zakichany obowiązek a teraz wracając do sedna sprawy to wez się chłopie wreszcie do roboty i zajmij się tym do czego Cię wybraliśmy czyli rozwijaj tą gminę i coś rób wreszcie! I nie wk...j ludzi tą e - administracją za milion dwiescie tysięcy skoro na gminie masz internet od święta gdzie w sąsiednich wiochach mają wszędzie światłowody. Ludzie wywalają szamba do rowów i co z tym robisz?

lucky Luck do wyborca
2016-11-14 07:41:22

...były/są wykonywane kanalizacje i wodociągi w Zawadzie, Woli Nieszkowskiej, Nieszkowicach Wielkich, Pogwizdowie, Ostrowie Szlacheckim, Gawłowie, Słomce i Nieprześni.... Będą też realizowane kolejne inwestycje kanalizacyjne, wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących kanalizacji w Zatoce, Majkowicach, Grabinie i Dąbrowicy oraz wykonanie kanalizacji w Bessowie i Cerekwi.... Ty co głupi czy czytać nie umiesz !!! ps jak by na e usługi nie wzięli kasy, to z własnych by trzeba było wyłożyć za rok, bo nikt się pytał nie będzie czy mają bazę i programy czy nie, tylko każą robić. więc pomyśl zanim coś napiszesz bez sensu, Wójt Ci ma Świtłowody zrobić? może jeszcze byś chciał knajpę bo w mieście na każdej ulicy jest. Ja tam zadowolony jestem bardzo z Wójta.

x
2016-11-14 08:26:45

Ile ten gość ma w sobie nienawiści. Jest w stanie powiedzieć, że poprzednik nie zrobił nic, a to co zrobił, to wszystko było źle. Nie dowierzam, że można być takim.....człowiekiem. Można się chwalić sukcesami, ale z ta samochwała tak to przedstawia przeciętnemu wyborcy, że za 2 lata zrobił więcej niż Lysy przez 20. Bzdek nie ma samokrytycyzmu i nie szanuje przeszłości. Prosty lud to kupi.

Gerwazy
2016-11-14 09:50:27

Tak prawdę mówiąć to Jerzy Lysy powinien już nikomu w gminie się nie pokazywać na oczy, a nawet wyprowadzić z Bochni. Wsyd i żenada. Nie ma idealnych wójtów czy burmistrzów ale są jakieś granice przyzwoitości. Tymi 20 latami wojtowania Jrzego Lysego powinien się ktoś przyjrzeć z właściwych organów rozliczających. Jeśli tego nie robi to oznacza, że mamy chore państwo. Na razie rozliczyli go ludzie.

Do Gerwazy
2016-11-14 10:23:12

Głupiś i tylko tyle można ci powiedzieć przybłędo !!!

Pytia
2016-11-14 11:39:35

Brawa dla wójta Bzdeka,za niezwykle merytoryczny wywiad ! Nic dodać,nic ująć ! P.S Gwarantuję,iż wszystkie roszady personalne w UG,to strzały w dziesiątkę !

pocahontas
2016-11-14 11:52:50

Rozliczyli ludzie Lysego , rozliczą Bzdeka i makowską... taka kolej rzeczy

do lucky
2016-11-14 12:01:37

Jestes zadowolony lub zadowolona bo pracujesz w gminie teraz wiec co masz mówić? Ja to widzę jako mieszkanka i popieram wyborcę, jezeli chodzi o ten projekt na e administracje to ludzie mają rację wyrzucenie pieniędzy w błoto, pieniądze z uni pozyskiwane bez sensu, słyszałam też że Drwinia i Rzezawa robią całą tą e - administracje w całości za środki unijne więc jaka tu gospodarność ze strony gminy i wójta? Głosowałam na Pana Bzdeka bo miałam już dość tej arogancji władzy ale widzę że jest tak samo a nawet gorzej, mojego głosu już Pan nie dostanie

pytko
2016-11-14 12:12:20

A miał czelność zakładać fora i pisać komentarze o pseudo "aferkach gminnych", a sam co robił? Gdzie jest prokuratura!?

do lucky
2016-11-14 12:56:26

oj droga Pani widać ze kompletnie nie masz pojęcia o co chodzi. My w Gminie Rzezwa robimy owszem ale juz od 8 lat bierzemy na to pieniądze Gmina Bochnai nigdy kasy nie wzięla bo lysy lał na to ciepłym moczem. teraz trzeba wdrożyć kilka baz danych i sewisów obsługowych min dowody osobiste, geodezję, e puap, itp więc mozna wziąć kasę na te programy, ale na sprzęt już nie bo dawali 3-4 lata temu teraz tylko na oprogramowanie. Więc trzeba bardzo kombinować. Gratulacje dla Bzdeka

My w gminie rzezawa
2016-11-14 13:28:02

My w gminie rzezawa :-) "teraz trzeba wdrożyć kilka baz danych i sewisów obsługowych min dowody osobiste, geodezję, e puap, itp" - przecież to wszystko już jest wdrożone w urzędzie! pytanie brzmi dlaczego gmina wydatkuje swoje ponad 400 tys. złotych na coś co inne Gminy mają za darmo? to tłumaczenie się urzędników gminnych jest co najmniej podejrzane! szczególnie z tym kombinowaniem sami stwierdzacie, że coś jest na rzeczy...

wyborca
2016-11-14 15:41:01

Z całym szacunkiem ale to nie jest wywiad ale ocieplanie wizerunku. Brakuje mi kluczowego pytania. Czemu podniósł tak drastycznie podatek?!!! To jest problem który ludzi bulwersuje a pytania brak. Niestety brakło tez pytania co z domami które celowo nie podpinają się do kanalizacji mimo że jest. Skoro o długach była mowa czemu nie dopytano o obligacje. To są tematy które bardzo często padają w komentarzach a zostały pominięte.

wyborca
2016-11-14 15:45:49

80% wywiadu o tym jak źle rządził poprzednik. To ja proponuję aby wójt zrobił jedną dużą inwestycje typu basen oczyszczalnia czy hala sportowa w podobnych kosztach co poprzednik a potem komentował. Dziś to wygląda tak jak by sąsiad krytykował mnie za to jak wybudowałem dom, sąsiad który nigdy żadnego domu nie wybudował. Takie porównanie przyszło mi od razu do głowy!

Adam
2016-11-14 16:02:50

Budowa basenu w Proszówkach, w chwili kiedy drugi basen znajduje się 10 min. drogi było czystą głupotą, pomysłem obliczonym na efekt i zwykłą niegospodarnością, a także nieumiejętnością dogadania się z władzami miasta. Trzeba było wspólnie z miastem wybudować jeden większy obiekt i to by było sensowne. Poza tym Lysy budował ze swoich czy publicznych pieniędzy? Jak są publiczne fundusze to każdy głupi zrobi inwestycję. Proszę tu nie pisać głupot.<br />

Do Adam
2016-11-14 16:12:40

Przecież to nasza gmina pierwsza podjęła decyzję o budowie basenu o ile pamięć mnie nie myli. Jeśli już to miasto powinno zrezygnować z budowy drugiego takiego budynku. Jak się kogoś krytykuje to najpierw trzeba samemu pokazać jak tego typu rzeczy się buduje(hale oczyszczalnie). Coś budujemy z miastem? Robi gmina gdzieś podobną dużą inwestycję? Bo ja chyba czegoś nie wiem? Krytykować to każdy potrafi...Proszę nie pisać głupot:)

gminny pacjent
2016-11-14 16:15:51

Od kiedy Bzdeku jest wójtem najlepsi lekarze uciekają z gminy Bochnia !!! Pan dr Kozieja, pan dr Musiałowicz , wcześniej p. dr Najbarowski. Pani dr Kosturkiewicz-Lysy też odeszła z gminy i pracuje w miescie. To nie jest zbieg okoliczności. To świadczy źle nie o tych lekarzach bo ich wszyscy znają, nawet z czasów gdy ośrodki podlegały jeszcze pod Szpital w Bochni. . To efekt fatalnych rządow Bzdeka i mianowanej przez niego dyrekcji . Lysy przejął osrodki od ZOZu, pięknie je wyremontował i wyposażył. Wszedzie byli specjaliści i gabinety rehabilitacyjne. Za Bzdeka są wysokie opłaty za rehabilitacje. Tak samo jest z podatkami - masakra jak ktoś ma stodołę. Najważniejsze dla niego są węże strażackie i buty sportowe. Ten gościu nie nadaje sie nawet na kierownika szkoły bo w Mechaniku narobił dziadostwa, trzeba wyjaśnić sprawę podsłuchów i nowych boisk ktore sie rozleciały.

gosciu
2016-11-14 16:50:07

najlepsze jest to iz pani dyrektor ZOZ-u w rzezawie zdobyla tą posade bez jakiegokolwiek konkursu. tylko i wyłacznie przez kumoterstwo byłego wójta i jej samej. to tylko kwestia czasu jak interes rodzinny sie powiekszy !

do Adam
2016-11-14 17:40:42

A Bzdek robi ze swoich czy publicznych? Jak są publiczne to każdy głupi potrafi. Krytykowanie w takim stylu poprzednika świadczy o małostkowości obecnego wójta. Brak elementarnych zasad kultury.

Endru
2016-11-14 17:49:11

Jak czytam te bzdety wazeliniarskie o byłym wójcie, te bzdury i często kłamstwa o obecnym to pusty śmiech mnie ogarnia. Lysy - ten leśny dziadek - to już przeszłość, która najwyraźniej rodzi jeszcze upiory.

Inicjał Mat
2016-11-14 17:52:27

Jerzy Lysy to wielki Bardzo Uczony Człowiek był.

do gościu
2016-11-14 18:16:18

Umiesz czytać???Pani Dyrektor jest pełniąca obowiązki Dyrektora czyli jeszcze konkursy nie było:)

krótko
2016-11-14 18:34:33

Z uwagą przeczytałem ten wywiad i odnoszę wrażenie , ile jest w gminie spraw niewyjaśnionych ,a o których nawet się nie śniło .Man taką skromną intencje by , każdy z tego portalu czytający , który coś może wnosić, w tej nie traktował tej czynności jako wychodek na opróżnienie zaległości w jelitach , gdzie jedynym kosztem jest taksa za spuszczenie wody(nie ma anonimowości w intwernecie).Ale do rzeczy - w 2010 roku,w wyborach samorządowych jako Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego ''Odnowa Gminy Bochnia'' byłem przeciw Jerzemu Lysemu. Wybory te wygrał wymieniony Jerzy Leon Lysy różnicą 6 głosów na 3600 możliwych . Mam jednak wiadomości od ludzi którzy odeszli z jego obozu że - wybory przebiegały nieprawidłowo na tyle że , mogło to rzutować na ich wynik już 2010 roku . Jeżeli by ktoś chciał coś w tej sprawie dodać proszę kontakt na numer własny 507-109-934 - Jawień Mirosław

xx
2016-11-14 18:40:00

gdzie sie obligacje podzaly w kwcie 10 400 ml

tw rasputin
2016-11-14 18:50:22

też przyznaje że jerzy leon to B..... U....... C .. .... jest nadal.

ktoś z księgowości
2016-11-14 19:05:55

Gdyby Bzdek był bardziej rozgarnięty to by nie wypisywał tych bzdur o zadłużeniu. Oprócz kredytów i pożyczek kazał jeszcze wydać obligacje, ktore są takim samym obciążeniem budżetu, gdyż gmina musi je wykupić ( kredyty i pożyczki musi oddać). Z obligacjami gmina winna jest bankom około 25 milionów złotych. Dlaczego pani redaktor nie zapytała o obligacje? Przed wyborami zadłużenie wynosiło 13,5 % . Gdy Pan Lysy odchodził z UG dług był mniejszy niż 10 % bo gmina uregulowała kolejne raty kredytowe. Wtedy prowadzone były ogromne inwestycje, teraz robią tylko jakieś bzdety. Poza tym przyjmują znajomków wójta i księgowej, bez pojęcia o pracy.

były radny miejski do …
2016-11-14 19:28:22

Z basenem było tak że NAJPIERW w gminie wybudowali fundamenty pod basen a PÓŁ ROKU PÓŹNIEJ Rada Miejska podjęła uchwałę o budowie miejskiej pływalni. Ze sztucznym lodowiskiem , obserwatorium astronomicznym i solariami na basenie Wójt Lysy wyprzedził miasto o 10 lat . Albo więcej bo nie słyszałem aby obecna Rada Miasta i burmistrz planowali takie inwestycje w Bochni.

do Endriu
2016-11-14 19:41:43

Czy znalazłeś jakis komentarz wychwalający Lysego bo ja nie ?Rządził tez tylko dla swoich a zgubiła go pycha tego zgubi głupota jak tak dalej będzie .

Popieram p. Bzdeka
2016-11-14 19:46:23

Panie wójcie Bzdek, głosowaliśmy na Pana całą rodziną i nie żałujemy. Dobra Zmiana!

Ratownik
2016-11-14 20:08:13

O basenie i tak skromnie Wójt opisał. To co tam się działo nadaje się na drugi wywiad... Solary od momentu założenia nie działały prawidłowo, a od dobrych kilku lat nie działają wcale. Poprzedni dyrektor to była tragedia... Brakuje dokumentów których wymaga Urząd Dozoru Technicznego na piec gazowy, stary dyrektor "myślał" o tym żeby otworzyć lodowisko już we wrześniu żeby dodatek dostać jak najwcześniej o pracownikach nie myślał wcale. Aaaaa i cały budynek zrobiony do dupy bo zalewa całe poddasze. Jurek jeszcze karton ulotek Twoich został na basenie, może Ci się przyda do toalety

do ratownika mariuszka
2016-11-14 20:18:37

a moze napisz jak tam basenowe finanse za ostatni rok !!!! jakie obecny "derektor" ma kwalifikacje i kiedy byl konkurs na to stanowisko??? gdzie teraz zajac upchal do pracy swoja siostre ktora pracowala na basenie w proszowkach?

Hehehehe
2016-11-14 20:40:09

Lysy ale Ci musi być teraz łyso... Szkoda że nie potrafiłeś odejść z honorem... Teraz trzeba się tłumaczyć i wymyślać nowego kłamstwa... Pewnie załozysz nowe forum na bochnianinie i bedziesz tam na przemian z Juniorem pisać ;)

do gościu
2016-11-14 20:48:50

Teraz to dopiero jest kumoterstwo i zatrudnianie znajomych w gminie a zwłaszcza w zozie

Ratownik po fachu?:)
2016-11-14 20:51:02

O i ratownika mamy tu i to pewnie nie byle jakiego:) Gdzie byś dziś pracował gdyby nie poprzednik i basen który wybudowali?:) Pozdrawiam

Do Leona
2016-11-14 21:25:27

Jurek idz płakać pod ścianę płaczu. Może rejent z rynku z Tobą pojedzie :)

Eh
2016-11-14 21:45:49

Obrażać to się tu potraficie a prawdę widać jasno, były wójt miał za pazurami i dlatego ludzie go odwołali

super
2016-11-14 22:07:19

Najlepszy Wójt jaki może być.

Jozek
2016-11-14 22:12:19

Bzdekowi nie pomogą pseudo wywiady , ściemnianie i "oszczędne gospodarowanie prawda" wyborcy nie dadzą sie już drugi raz nabrać na jego numery i obietnice bez pokrycia. Gość pokazał ze nie nadaje sie na wojta i nie zna sie na samorządzie

Rolnik
2016-11-14 23:53:28

Były wójt to historia już zamknięta, mam nadzieję że już się nigdy nie powtórzy. A poza tym radni już nie muszą się martwić o swoją robotę tylko robią to co uważają za słuszne. Niestety w przypadku Lysego tak nie mogło być, jak miałeś inne zdanie zostałeś zlinczowany, poniżony i zdegradowany. P.S. Jurek pozdrawiam Cię środkowym palcem.

bochnianka
2016-11-15 02:38:08

Nie jest łatwo tworzyć nowe inwestycje przy równoczesnym wyprowadzaniu gminy z zaległych długów, trochę wyrozumiałości dla pana Wójta... polaczkowi nie dogodzi wiecznie źle i źle, byle ponarzekać... zaczynają się zmiany na lepsze, cierpliwości bo budżet ograniczony

Radny
2016-11-15 07:05:15

Od dawna czekałem na te informacje. Wiadomo było co się dzieje "za Lysego" w Gminie, ale dopiero wójt Bzdek otrzymał dostęp do dokumentów. Brawo wójcie Marku. Ostro i prawdziwie !

cyfra
2016-11-15 08:08:31

Nie macie Państwo wrażenia że ten artykuł komentują ze cztery te same osoby pod różnymi nickami? No ale skoro tak lubią to czemu nie.

Utajniono skandal z sal…
2016-11-15 09:00:00

W wywiadzie nie ma nawet słowa o sztandarowej inwestycji nowego wójta bo Bzdekowe obietnice na temat budowy hali sportowej w Łapczycy skończyły się blamażem. Wydatkowano prawie 100 tys zł z publicznej kasy na dokumentację ale Ministerstwo Sportu odmówiło dotowania sali o takich wymiarach . Uzasadnienie odmowy Bzdek utajnił bo tam napisali prawdę że to nie ma sensu wydawanie 13 milionów złotych(!!!) na salę gimnastyczną. Szczególnie, że w tej szkole istnieje sala gimnastyczna wcale nie taka mała. W odległości 4 km są 2 hale z parkietem 40x20 m. Kto to utrzyma, jeżeli brakuje kasy na szkoły a gmina zadłużona po uszy ? Zobaczycie że za 2 lata gmina będzie sądownie dochodzić od Bzdeka i Całki aby zwrócili zmarnotrawione pieniądze.

Grymes
2016-11-15 09:43:32

Piszesz, że uzasadnienie zostało utajnione, a jednocześnie wiesz co w nim jest. Zasatanawiam się kim ty jesteś? Masz objawienia czy widzisz tajne dokumenty w pomroczności jasnej?

Tamtemu ..
2016-11-15 12:25:46

Tamtemu , trzeba było 20-lat , żeby wybudować spieprzony basen i parę spieprzonych hal sportowych , a ten prosze za 2-lata tyle trafionych i potrzebnych inwestycji . Kanalizacja za darmo , a pani sekretarka pewnego sołtysa niech idzie po zwrot pieniędzy za kanalizację na ul. Górników , bo tam mieszkającemu pewnemu panu wpłacała " dobrowolnie" pieniądze . Swoją drogą Panie Wójcie Bzdek , jeśli Pan wie o tylu niejasnych " sprawkach " to Pan ma obowiązek powiadomić pewne organa . Może np. ktoś wyjaśni , ile kosztowały w tamtej kadencji te wycieczki do Portugalii , czy Izraela . Dziś jest "dobra zmiany " na "górze' i dobry klimat do wyjaśniania spraw na które społeczeństwo nie miało wpływu , a gmina była traktowana jak prywatny folwark !!!!!! Bzdeku jazda z tym na Windakiewicza.

zawada
2016-11-15 12:33:09

mam nadzieję, że tamte czasy raz na zawsze się skończyły..

Onufry
2016-11-15 15:13:11

Ja szanownego wójta Jerzego Leona to to całkiem nie pojmuje - bo czy godzi się tak Osobie siadać gdzieś nad naszym Bałtykiem - pomiędzy nieobytym plebsem i cedzić jabola . Czy to nie jest wójtowego majestatu obraza by haratać swą wątrobę podrzędnym cienkuszem, po którym się tylko nader pęcherz przemęcza . Wszak oleum do głowy jeno po dobrych trunkach idzie,a wiadomo ,że hiszpańska malaga to istny cymes. A jeżeli już co nieco grzeszków się uzbiera to gdzie lepiej to odpokutować ja nie z Ziemi Świętej - ja Wam to mówię jakem Onufry Zagłoba herbu Wczele pierwsza szklana Rzeczpospolitej - WIWAT CIUL LEON<br />

Do Gminnego pacjenta
2016-11-15 16:43:50

Jakie były ośrodki za poprzedniego wójta a jakie są teraz to ty jako pacjent powinien żeś wiedzieć a przede wszystkim widzieć.Nie rozróżniasz różnicy to jest mi tylko przykro z tego powodu a widać ją gołym okiem.Dlaczego odeszli lekarze to się zapytaj najlepiej ich - ale powinien żeś wiedzieć dlaczego odeszli.Kto z lekarzy chce pracowac to pracuje i nie narzeka,wręcz przeciwnie chwali sobie.Nie ma tak są równi i równiejsi.Teraz jest normalnie-tak jak powinno być.Nie pisz więcej takich bzdur bo się osmieszasz tym wpisem kompletnie.

gmin
2016-11-15 18:52:00

Drogi Wójcie, skoro masz dowody na poruszone w powyższym monologu sprawy powinieneś zawiadomić Prokuraturę lub inne stosowne organa. Jeśli tego nie zrobisz możesz zostać oskarżony o pomówienie lub o zaniechanie i zatajenie informacji do których masz aktualnie dostęp, za co odpowiedni Kodeks przewiduje solidne wakacje od pracy w samorządzie.

Becia
2016-11-15 22:53:12

Właściwy człowiek, na właściwym miejscu. Oby jak najdłużej

ktoś
2016-11-16 06:05:03

wreszcie wyszła naga prawda na wierzch co się działo w gminie

olek22
2016-11-16 07:13:34

bzdeku kiedy zobaczymy cie w jakims wywiadzie ale "na zywo" tak jak "pieknie" wystapiles w tvp krakow wywracajac oczami i gapiac sie w sufit , buhahaha

Kolega
2016-11-16 16:31:12

Panie Bzdeku za co płacisz tak duże pieniądze wielkiemu, uczonemu prawnikowi z Rzezawy że cię nie pouczył w paragrafach. Przecież on jest wszystko wiedzący, wsadzili cię na minę. Widać że w gminie nic się nie robi i znaleźli temat zastępczy - ale kto w połowie kadencji podnosi zarzuty poprzedniemu wójtowi - ci co nic do tej pory nie zrobili i już się boją wyborów w 2018 roku.

POPIERAM BZDEKA!
2016-11-16 19:18:05

POPIERAM WÓJTA BZDEKA, BO SZANUJE LUDZI. DBA O GMINNĄ OŚWIATĘ I INWESTYCJE !!!!!!!!!!!!!

Mieszkaniec
2016-11-16 19:36:21

Czy to prawda ze syn byłego Wójta kupił w 2007 roku działki w BRZEŹNICY ŁAPCZYCY i NIEPRZEŚNI, podobno ponad 3 hektary.

Gada
2016-11-16 19:38:40

Jurek cokolwiek juz byś nie powiedział, po tym co przeczytałam jesteś dla mnie ZEREM, Ty i te Twoje miernoty które po kolei zatrudnia Palej...

gość
2016-11-16 20:51:40

zostawcie hejterzy Wójta w spokoju !

do mieszkaniec
2016-11-16 20:59:42

i niby co w tym dziwnego, zazdrościsz?

soltys
2016-11-16 21:35:02

Julian ale z ciebie /////////. Nawet teść tak mowi.

do Zbigniwa Gada
2016-11-16 22:37:54

Najpierw to napisałeś a potem przeczytałeś. Zapomniałeś dopisać - taj, taj, taj, taj.

do Zbigniewa Gada
2016-11-16 22:42:21

Przeczytałeś to co sam wczesniej napisałeś. Ale zapomniałeś napisać to co gada(sz) - taj, taj, taj, taj, taj.

mk
2016-11-17 09:24:55

Najlepiej krytykować poprzedników by ukryć własne błędy!A może pan Wójt odpowie dlaczego tak podniósł podatki?Albo czy zabranie Stanisławicom pieniędzy zapłaconych przez autostradę na remont drogi to w ramach retorsji,że poparły w wyborach kontrkandydata?Co do obecności na zebraniach wiejskich to jakoś też ostatnio pana Wójta nie widać...

Alfa
2016-11-17 09:41:41

Przykre jest to, że człowieka po tylu latach pracy obrzucają błotem Ci co w przeciągu 2 lat tak niewiele zrobili. Jakiś umiar w tym wszystkim trzeba mieć. Wywiad powinien być o tym co teraz się w gminie dzieje i jakie plany na przyszlość. Widać, że się nic konkretnego nie dzieje !!!!! Proszę spojrzeć na sąsiednie gminy- na pozyskiwanie środków, na inwestycje a tu ....???????? Kampania się dawno skończyła a może i wlaśnie zaczęła i boją się jego powrotu ? Bo gdzie znajdą wtedy dla siebie ciepłe posadki? Czyżby najlepszą obrona był atak ?

POPIERAM BZDEKA!
2016-11-17 14:51:53

POPIERAM WÓJTA MARKA BZDEKA I MOJA RODZINA BĘDZIE NA NIEGO GŁOSOWAĆ. TO JEST PEWNE. NIE MA DOBREJ WŁADZY BEZ WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH, KTÓRE NAKAZUJĄ SZANOWAĆ PRZECIWNIKÓW POLITYCZNYCH .

cert
2016-11-17 16:17:03

widzę, że obecny wójt Rzezawy też ciekawy przekręt, słaby z niego nadzorca budowlany, a teraz jeszcze w naszym urzędzie zatrudnia byłych pracowników Lysego

2PR
2016-11-17 20:40:49

Ja jestem zadowolony z wójta Paleja bo ściągnął do gminy 4 mln zł, buduje boiska sportowe, place zabaw, zielone siłownię, kanalizacje, wodociąg oraz sale gimnastyczne. Widać, że mamy inżyniera a nie wuefistę. Ogólnie mówiąc u nas się dzieje i to dużo w porównaniu do gminy Bochnia.

pies
2016-11-17 21:59:12

do mnie należy zemsta mówi Pan....

jozek
2016-11-18 21:58:34

julian i wartosci chrzescijanskie , szacunek przeciwnikow politycznych - co za zenada - kon by sie usmial, wiekszej paranoi to nikt chyba nie napisal

Dobra zmiana
2016-11-19 19:09:23

Wójt Bzdek dba o gminną oświatę. Rozdzielił klasy łączone bo tak było taniej, ale wiadomo, że było gorzej dla dzieci. Bzdek = dobra zmiana dla gminnej oświaty.

dobra gmina
2016-11-20 07:40:50

Bzdek dba o gminne inwestycje i pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Jureczek *****Bzdek NAJ…
2016-11-20 12:30:57

Za jakie grzechy Bóg nas pokarał, że mamy takiego słabego wójta. Specjalista od wywiadów, modnych garniturów i wystąpień przed kamerą. A do pracy dwie lewe ręce. Nic nie robi. Oby ta kadencja skończyła się jak najszybciej. Niektórych sołtysów też (osiągnięcie życiowe - budowa placu zabaw Nivea - ŻAŁOSNE)

adamo
2016-11-21 16:21:06

bzdek rozdzielil klasy zeby bylo lepiej ale nauczycielom , mniej pracy a wiecej etatow i dodatkow. A mieszkancom podatki podniesli!!!!

rzeczywistość w gminie …
2016-11-22 13:40:02

Bzdeku, rzeczywistości nie odczarujesz. A rzeczywiatość w gminie Bochnia skrzeczy !!!!

do poprzednika
2016-11-22 18:42:25

Też to mówię -komu te place mają służuć chyba tylko wnukom sołtysów .