Kategoria: Region
Utworzono: 2020-01-30 19:04:45 przez eb

Zakliczyn: seniorzy seniorom

Projekt „Szlachetny Samarytanin” był realizowany od kwietnia do grudnia 2019 r. Dzięki niemu 30 mieszkańców gminy Zakliczyn w wieku powyżej 60 lat mogło zdobyć kompetencje, narzędzia i świadomość niezbędną do pracy wolontariackiej z seniorami. To przygoda z wolontariatem, która przynosiła satysfakcję z udzielania bezinteresownego wsparcia drugiemu człowiekowi. Bo jak powiedział wojewoda Piotr Ćwik na dzisiejszym spotkaniu w Zakliczynie: - Najlepszym wolontariuszem w pracy z seniorami jest drugi senior.

Mieszkańcy gminy Zakliczyn mogą również uczestniczyć w nowatorskim projekcie „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”. W jego ramach planuje się uruchomienie teleopieki, dzięki której 80 seniorów otrzyma opaskę SOS i w razie zagrożenia zdrowia lub życia połączy się z Centrum Opieki pełniącym dyżur przez całą dobę.

W ramach realizacji projektu przewidziano również:
- zakup i udostępnienie seniorom 5 rowerów elektrycznych,
- zakup laptopów i przyłączenie Internetu w 40 gospodarstwach domowych seniorów,
- przeprowadzenie szkoleń dla 40 seniorów z zakresu obsługi komputera i smartfonu, zakładania Profilu Zaufanego, Internetowego Konta Pacjenta czy e-recepty,
- wdrożenie usługi „Złotej Rączki”, dzięki której będzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy technicznej przy drobnych, domowych naprawach.
Komentarze użytkowników

Portal nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy dodanych przez jego użytkowników. Osoby, które dodają komentarze naruszające prawo, prawa osób trzecich lub naruszają prawa innych podmiotów mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.