Kategoria: Region
Utworzono: 2019-08-27 19:05:01 przez eb

Kraków żegna się z kominkami i grillami

Już 1 września na terenie Krakowa wejdzie w życie całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Warto wiedzieć, jak mieszkańcy, restauratorzy, obsługujący punkty gastronomiczne oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie powinni przystosować się do nowych przepisów.

Nowe przepisy oznaczają dla mieszkańców w praktyce:
- brak możliwości palenia węglem i drewnem w Krakowie. Za złamanie zakazu grożą kary: mandat do 500 zł, a nawet grzywna do 5000 zł w przypadku nie przyjęcia mandatu;
- brak możliwości palenia w kominkach. W instalacjach spalania paliw dopuszczone będzie stosowanie wyłącznie: gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego (w tym skroplonego gazu ziemnego), propan-butanu, biogazu rolniczego lub innego rodzaju gazu palnego oraz lekkiego oleju opałowego;
- brak możliwości użytkowania posadowionych na stałe ciężkich grilli ogrodowych, np. murowanych, związanych z podłożem na stałe lub ciężkich grilli działających niezmiennie w jednym miejscu. Będzie można za to stosować przenośne, lekkie grille, ruszty, rożna, z których korzysta się sezonowo, okazjonalnie, ponieważ w rozumieniu przepisów nie są one „instalacją”. Te kwestie regulowane są przez zapisy uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz ustawy Prawo Ochrony Środowiska;
- brak możliwości eksploatowania instalacji energetycznych, zainstalowanych w szklarniach, z wyjątkiem instalacji objętych obowiązkiem zgłoszenia lub pozwolenia na emisje. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, nie są objęte zgłoszeniem (a więc muszą dostosować się do zakazu uchwały antysmogowej):
- instalacje energetyczne o mocy do 1 MW,-0instalacje inne niż energetyczne o mocy do 0,5 MW,
- instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych w ilości do 50 Mg,
- instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża innych płodów rolnych lub leśnych – w ilości do 50 Mg,
- instalacje do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Komentarze użytkowników

Portal nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy dodanych przez jego użytkowników. Osoby, które dodają komentarze naruszające prawo, prawa osób trzecich lub naruszają prawa innych podmiotów mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.


krakowianka
2019-08-29 13:51:51

ludzi porąbało, przecież część krakowa to tereny rolnicze,gospodarze hodują świnie,bydło ,drób będą gotować ziemniaki dla zwieząt na grillach przenośnych.czyste wariactwo, ze skrajności w skrajnośc

nikiś
2019-08-29 17:43:42

Wypełnianie wniosków o dotacje z ZUS LGD UP ARiMR Czyste powietrze nabory będa trwają nie zwlekaj!!! Tel.692561369