Kategoria: Region
Utworzono: 2020-01-20 19:56:00 przez eb

AGH będzie Uczelnią Badawczą

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się otwarte posiedzenie Senatu z okazji uzyskania przez uczelnię statusu jednostki badawczej. W spotkaniu z pracownikami i studentami wziął udział Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

AGH znalazła się w gronie 10 laureatów pierwszego konkursu programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) zajmując trzecie miejsce w tym zestawieniu. Program ten to jedna z najważniejszych inicjatyw Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Konstytucji dla Nauki.

Celem projektu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. 
Jednym z głównych celów projektu w AGH jest umiędzynarodowienie uczelni oraz uczynienie z niej nowoczesnego uniwersytetu technicznego, który
w perspektywie 10-15 lat stanie się atrakcyjnym miejscem studiowania
i pracy na równi z uniwersytetami europejskimi.

Zwiększenie środków finansowych na badania (blisko 370 mln zł dodatkowych środków w okresie najbliższych 7 lat) pozwoli kadrze akademickiej skoncentrować się w większym stopniu na działalności naukowej i podnoszeniu jakości kształcenia. Dodatkowa subwencja oznacza również możliwość konkurowania z uczelniami z czołówki międzynarodowych rankingów oraz wzmocnienie współpracy badawczej
z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali światowej.
Beneficjentami dodatkowych środków finansowych będą również te grupy badawcze, które pracują w tzw. priorytetowych obszarach badawczych (POB).

W Akademii wyodrębniono następujące: 
• Zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii
i magazyny energii,
• Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym,
• Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju,
• Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie
i projektowanie, aż do prototypów,
• Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą,
• Inteligentne techniki informacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe
i sterowania,
• Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów
i przyszłościowych technologii,
• Przekraczanie granic: eksperymentalna fizyka wysokich energii ekstremalne stany materii, zastosowania transdyscyplinarne.
Komentarze użytkowników

Portal nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy dodanych przez jego użytkowników. Osoby, które dodają komentarze naruszające prawo, prawa osób trzecich lub naruszają prawa innych podmiotów mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.