Kategoria:

 • Wąwozy
  Dodano 2012-03-09 17:39:14 przez system | 0

  Kolejna z prezentacji krajobrazu bocheńszczyzny dotyczy niewielkich, dolinnych form terenu zwanych wąwozami. Według definicji wąwóz jest doliną suchą o wąskim dnie, a zboczach stromych i często urwis…

 • Wodospady, szypoty i bystrza
  Dodano 2012-03-09 17:36:55 przez system | 0

  Rzeki i potoki północnej części powiatu bocheńskiego są ciekami nizinnymi, spadek ich wód jest niewielki, a ich nurt przy normalnym stanie wód leniwie przemieszcza się w obrębie koryta. Znacznie odmi…

 • Obszary i obiekty chronione
  Dodano 2012-03-09 17:30:23 przez system | 0

  Rozpoczął się na dobre wycieczkowy sezon turystyczny, stan pogody i zaawansowania rozkwitu przyrody przymusza wręcz do podjęcia wypadów za miasto. Dodatkową zachętą staje się kilka najbliższych, woln…

 • Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu
  Dodano 2012-03-09 17:28:17 przez system | 0

  Na terenie powiatu bocheńskiego, z wyjątkiem parku narodowego znajdują się wszystkie podstawowe formy ochrony przyrody ujęte ustawą o ochronie przyrody. (Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia…

 • Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy
  Dodano 2012-03-09 17:25:22 przez system | 0

  Bogactwo zasobów przyrodniczych i kulturowych terenów Pogórza Wiśnickiego, a także północnych skłonów Pogórza Rożnowskiego i Beskidu Wyspowego wzajemnie się przenikających były od dawna znane i podzi…

 • W klasztorze sióstr benedyktynek w Staniątkach
  Dodano 2012-03-08 00:33:02 przez system | 0

  Tuż za miedzą bocheńsko – wielicką wznosi się niezwykłej urody i starodawnej historii zespół klasztorny sióstr benedyktynek. Wzniósł go był w latach 1228 - 38 r. wojewoda krakowski Klemens Jaksa z ro…

 • Na Łopusze (II)
  Dodano 2012-03-08 00:28:58 przez system | 0

  Zwiedziwszy już uprzednio Rajbrot, prezentowany już wcześniej na stronach naszego portalu, kolejną wędrówkę rozpoczniemy w górnej części wsi sąsiadującej już z Wojakową, w przysiółku Kucek.

 • Na Łopusze (I)
  Dodano 2012-03-08 00:27:34 przez system | 0

  Rok temu wędrowaliśmy po Kamionnej najwyższej górze powiatu bocheńskiego, pora teraz więc zdobyć drugi co do wysokości szczyt tego obszaru, którym jest Łopusze (Łopusze Zachodnie 661 m).

 • Kamionna góra najwyższa
  Dodano 2012-03-08 00:16:54 przez system | 0

  Na południowych rubieżach bocheńszczyzny wznosi się, jako pierwszy od północy w Beskidzie Wyspowym masyw Kamionnej, góry sięgającej swą wysokością 802 m npm. Warto poświęcić tej górze jeden z weekend…

 • W raju nad Uszwicą
  Dodano 2012-03-08 00:15:51 przez system | 0

  W wędrówkach po Ziemi Bocheńskiej zawędrowaliśmy po raz drugi do raju i choć nie jest to słynne biblijne miejsce, to z tym rajem jest coś na rzeczy. Miejsce turystycznej penetracji poprzedziliśmy w p…