Kategoria:

 • Kościoły na Ziemi Bocheńskiej (II)
  Dodano 2012-03-09 18:16:07 przez system | 0

  Gospodarz parafii w Lipnicy Murowanej ks. prałat Zbigniew Kras prezentując swą parafię zwykł był mówić: „Czy jest jeszcze gdzieś parafia, w której są cztery kościoły?”.

 • Kościoły na Ziemi Bocheńskiej (I)
  Dodano 2012-03-09 18:13:35 przez system | 0

  Z pośród wielu obiektów architektonicznych wypełniających ziemię bocheńską, wyróżniają się szczególnie obiekty kultu religijnego. Po pierwsze: z racji rozległości zakresu i zasięgu ich oddziaływania …

 • Muzea i izby regionalne
  Dodano 2012-03-09 18:04:13 przez system | 0

  Czego nie zobaczymy w naturalnych krajobrazach w czasie naszych wędrówek po ziemi bocheńskiej, poszukajmy w zbiorach muzealnych, bowiem wiele z niegdysiejszych wytworów dziedzictwa kulturowego tu wła…

 • Cmentarze wojenne trzech cesarzy (III)
  Dodano 2012-03-09 18:00:30 przez system | 0

  Drugi znaczący odcinek frontu i równoległa z odcinkiem Rajbrockim faza bitwy na bocheńszczyźnie, rozegrała się w rejonie Sobolowa i wzgórz na wschód od Stradomki, między Polanką a Rabą. Dramatyczne w…

 • Cmentarze wojenne trzech cesarzy (II)
  Dodano 2012-03-09 17:58:28 przez system | 0

  Wraz z aparatem fotograficznym i mapą1 powędrujmy teraz wzdłuż frontu wspomnianej „operacji łapanowskiej” szlakiem cmentarzy wojennych, podziwiajmy napotkane kompozycje krajobrazowe i unikalną ich ar…

 • Cmentarze wojenne trzech cesarzy (I)
  Dodano 2012-03-09 17:57:00 przez system | 0

  Grudzień roku 1914 przyniósł ma ziemie Małopolski chaos wojny, wojny nazwanej później I-szą wojną światową, wojny zapoczątkowanej przez europejskie mocarstwa: Rosję Niemcy i Austrię. Wszystkie walczą…

 • Na Szlaku Architektury Drewnianej (III)
  Dodano 2012-03-09 17:50:57 przez system | 0

  Wędrówka po bocheńszczyźnie kończy się w Lipnicy Murowanej, niezwykłym miasteczku osnutym legendami, zastygłym niemalże w średniowiecznej postaci, którego zabytki są prawdziwymi perłami Szlaku Archit…

 • Na Szlaku Architektury Drewnianej (II)
  Dodano 2012-03-09 17:47:43 przez system | 0

  Region Pogórza Beskidzkiego - jest to obszar, gdzie jeszcze zachowało się wiele drewnianego budownictwa, widać go w miarę powszechnie. Wiejskie domostwa – mieszkalne i gospodarskie, swą architekturą …

 • Na Szlaku Architektury Drewnianej (I)
  Dodano 2012-03-09 17:45:37 przez system | 0

  Na ziemiach Małopolski, a zwłaszcza w obszarze Pogórza Karpackiego przetrwało wiele architektonicznych śladów budownictwa drewnianego z minionych czasów. Ich wdzięk kompozycyjny i krajobrazowy, warto…

 • Skalne grzyby na Pogórzu Wiśnickim
  Dodano 2012-03-09 17:41:39 przez system | 0

  Wśród różnorodnych form ostańców skalnych, którym siły przyrody nadały kształty, wyróżniają się skałki o charakterystycznej postaci grzyba. Do złudzenia przypominają znacznie mniejsze, prawdziwe grzy…