Kategoria: Edukacja
Utworzono: 2019-11-06 14:09:36 przez Czas2012

ZS 1: Polskie szlaki na Litwie

W zeszłym roku Województwo Małopolskie stworzyło projekt pn. „Dziedzictwo kresów wschodnich Rzeczypospolitej”. Projekt skierowany jest do małopolskich gmin i powiatów, będącymi organami prowadzącymi szkół średnich i podstawowych. Przedmiotem wsparcia jest dofinansowanie wyjazdów na Kresy Wschodnie dla młodzieży szkolnej wraz z nauczycielami z terenu Województwa Małopolskiego.

Z takiej okazji skorzystali nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni, którzy napisali projekt i otrzymali na jego realizację 11870,40 zł dofinansowania. W ramach tego projektu 45 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 oraz 4 nauczycieli odbyło 4-dniową wycieczkę na Litwę. Grupa zwiedzała m.in. Wilno, Troki, Pożajście, Kowno, Kiejdany i Szetejnie. Uczniowie pogłębili i utrwalili swoją wiedzę o życiu i twórczości Polaków takich jak Mickiewicz czy Słowacki, szli śladami innych wielkich rodaków takich jak Moniuszko i Piłsudski. Spojrzeli na historię Polski w szerszej perspektywie, zobaczyli miejsca kultu religijnego, które są symbolem polskości na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej.




Komentarze użytkowników

Portal nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy dodanych przez jego użytkowników. Osoby, które dodają komentarze naruszające prawo, prawa osób trzecich lub naruszają prawa innych podmiotów mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.