Kategoria: Edukacja
Utworzono: 2019-12-11 13:14:41 przez Czas2012

Edukacja: Będzie Szkoła Branżowa II stopnia

Starosta Korta wspólnie z Wicestarostą Drożdżakiem spotkali się z dyrektorami szkół zawodowych, a tematem rozmów były zagadnienia związane z kształceniem zawodowym w powiecie -informuje Starostwo Powiatowe.

Rozmawiano na temat utworzenia od 1 września 2020 roku Szkoły Branżowej II stopnia, jak również kształcenia w nowych zawodach i zaniechanie kształcenia w zawodach dla których od lat nie udaje się dokonać naboru do klas pierwszych. Omówiono ofertę kształcenia zawodowego dorosłych w szkołach policealnych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Obecnie kształcenie zawodowe w powiecie obejmuje 26 zawodów w technikach i 15 zawodów na poziomie Szkoły Branżowej I stopnia. Najbardziej popularne zawody w Technikum to technik informatyk, żywienia i usług gastronomicznych, logistyk i budownictwa, natomiast w szkole branżowej I stopnia mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz i elektromechanik pojazdów samochodowych.

Ogólnie kształceniem zawodowym jest objęte 3.121 uczniów, a dla porównania w liceach ogólnokształcących uczy się obecnie 1568 uczniów.

Odrębnym zagadnieniem jest kształcenie osób dorosłych, które jest realizowane głównie na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie (191 osób), w kwalifikacjach: spedytor, cukiernik, prowadzenie produkcji rolniczej, montaż i obsługa maszyn i urządzeń, sporządzanie potraw i napojów, wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych oraz w szkole policealnej (35 osób) w zawodach technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony osób fizycznych osób i mienia.

W czasie spotkania analizowano możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe dla wprowadzenia kształcenia w nowych zawodach, przy uwzględnieniu zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy, barometru zawodów w powiecie bocheńskim i województwie małopolskim oraz utworzenia Szkoły Branżowej II Stopnia.

Wprowadzenie do zreformowanego systemu oświaty dwuletniej branżowej szkoły II stopnia zapewnia drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację  kształcenia i uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości, które będzie przepustką na studia wyższe.

Pracujemy nad tym, by młodzi mieszkańcy naszego powiatu mieli szeroką ofertę kształcenia i jak najlepsze warunki w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Dlatego analizujemy nowe możliwości, tutaj w pierwszej kolejności chciałbym aby udało się otworzyć kierunki związane z mechatroniką w Mechaniku, technikum weterynarii w Łapanowie oraz aby powróciły klasy mundurowe z lokalizacją w II LO – wyjaśnia starosta Adam Korta.

Poziom kształcenia w naszych szkołach jest bardzo wysoki co jest nasza chlubą. Od kilku lat znajdujemy się w czołówce szkół pod względem zdawalności matur. Powoduje to, że poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko i już dzisiaj musimy z troską pochylać się nad ofertą kształcenia jaką przedstawimy od 1 września 2020 roku.
Komentarze użytkowników

Portal nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy dodanych przez jego użytkowników. Osoby, które dodają komentarze naruszające prawo, prawa osób trzecich lub naruszają prawa innych podmiotów mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.