Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Utworzono: 2019-11-29 12:27:17 przez eb

Zatoki na Proszowskiej przedmiotem obrad Rady

20 października 2019 r. mieszkańcy Osiedla „Proszowskie” wystosowali apel do zarządcy drogi wojewódzkiej  nr 965  w sprawie planowanej budowy zatok autobusowych na tej ulicy.

„My, mieszkańcy Osiedla nr 14 „Proszowskie” w Bochni - czytamy w apelu- (…) wyrażamy stanowczy protest z powodu całkowitego pominięcia potrzeb, interesów i bezpieczeństwa lokalnej społeczności przez zarządcę drogi wojewódzkiej nr 965 (Limanowa – Zielona), a także instytucje, osoby i firmy działające na jego zlecenie, które realizują projekt jej rozbudowy na odcinku ul. Proszowskiej w Bochni.
Zdecydowany sprzeciw społeczny budzi zaplanowana w ramach inwestycji lokalizacja zatok autobusowych przy ul. Proszowskiej w Bochni w ciągu DW 965 (ogółem: 6 szt. zatok – projektowanych po prawej i lewej stronie drogi dla osób wsiadających i wysiadających).
W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż planowana inwestycja, w sposób autorytarny ingeruje w przestrzeń i własność prywatna. Lokalizacja zatok została bowiem zaplanowana na terenach stanowiących prywatna własność mieszkańców, często w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, przy zdecydowanym sprzeciwie ich właścicieli”. (…)

W dalszej części petycji mieszkańcy zarzucają „rażące naruszenie prawa budowlanego” oraz brak konsultacji społecznych w tej sprawie.
W konkluzji autorzy apelu domagają się wycofania „wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje ww. inwestycji w trybie ZRID”.

Apel ten zyskał najpierw przychylność Komisji Skarg i Wniosków, a wczoraj stał się przedmiotem obrad na XIV Sesji Rady Miasta. Na sesji stanowisko mieszkańców Osiedla naświetlił jego przewodniczący, Adam Piskór.

Projekt uchwały przewidywał rezygnację z planów budowy zatok autobusowych, jednak radny Balicki zawnioskował aby słowo* *„rezygnacja zastąpić słowem „modyfikacja**” (działań). Chodzi m.in. o zmniejszenie ilości planowanych zatok autobusowych z sześciu do czterech. Tak sformułowany apel uzyskał poparcie Rady, ale bynajmniej nie jednogłośnie. 12 radnych głosowało – za, 5 – przeciw, 3 – wstrzymało się, a 1 radny nie głosował.
Komentarze użytkowników

Portal nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy dodanych przez jego użytkowników. Osoby, które dodają komentarze naruszające prawo, prawa osób trzecich lub naruszają prawa innych podmiotów mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.