Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Utworzono: 2019-10-20 20:05:50 przez Czas2012

Odsłonięto tablicę upamiętniającą koronację Cudownego Obrazu

Na frontowej ścianie Kaplicy w Kolanowie odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą wydarzenia związane z koronacją cudownego obrazu Matki Bożej Bocheńskiej. 85 lat temu, na miejscu gdzie dokonano aktu koronacji, wybudowano kaplicę.

Treść tablicy brzmi:
Kaplica Koronacyjna Cudownego Obrazu Matki Bożej Różańcowej wzniesiona w latach 1934-35 przez mieszkańców Kolanowa dla upamiętnienia uroczystości koronacji Obrazu Matki Bożej Różańcowej w dniu 7 X 1934 r. Aktu koronacji dokonał biskup tarnowski Franciszek Lisowski.

85 lat temu na błoniach w Kolanowie dokonano aktu koronacji. Jak podają źródła kościelne starania o koronację obrazu Pani Bocheńskiej rozpoczął bp Leon Wałęga, chociaż nie dane mu było przed śmiercią tego dokonać. Dopiero 26 grudnia 1933 roku nowy biskup tarnowski, Franciszek Lisowski, ogłosił w Bochni wydanie przez Stolicę Apostolską w dniu 1 grudnia 1933 roku dekretu zezwalającego na koronację łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Bocheńskiej. Wielki wkład w przygotowanie do tego wydarzenia miał ówczesny proboszcz parafii, ks. Władysław Kuc. Rok wcześniej specjalna komisja przesłuchiwała dwunastu świadków w sprawie koronacji. Uro­czys­tość koronacji wyznaczona została na dzień 15 sierpnia 1934 roku. Niestety zaplanowana wcześniej na połowę sierpnia koronacja musiała zostać przesunięta na 7 października 1934 roku, a powodem była klęska powodzi, jaka nawiedziła Polskę południową w lipcu 1934 roku.

W okresie przygotowań do koronacji ukazywały się w ilustrowanym tygodniku diecezjalnym „Nasza Sprawa” artykuły ją zapowiadające, które zachęcały do składana ofiar na korony, a także informowały o historii samego Obrazu. Zostały również opublikowane broszury o Matce Bożej Bocheńskiej, a mianowicie: „Tryumf Maryi”, „Historia cudownego obrazu Matki Bożej Bocheńskiej”, „Nowenna do Matki Bożej Bocheńskiej”, „Nabożeństwo różańcowe”. Autorem wszystkich tych opracowań był ks. dr Władysław Kuc.

Uroczystości koronacyjne zaplanowano z wielkim pietyzmem, odnowiono wnętrze fary, ufundowano nowe dzwony koronacyjne, uroczystości poprzedziły tygodniowe rekolekcje, prowadzone przez oo. dominikanów ze Lwowa.

7 października o godzinie 9 rano wyruszyła z fary procesja na plac koronacyjny w Kolanowie. Tam poświęcono korony, odprawiono sumę i ukoronowano obraz Matki Bożej Bocheńskiej. Dokonał tego wyznaczony przez Stolicę Apostolską Biskup Tarnowski Franciszek Lisowski. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele wielu diecezji: lwowskiej, przemyskiej, krakowskiej i innych. Sumie przewodniczył ordynariusz tarnowski biskup Franciszek Lisowski w asyście prałatów Mazura, Lubelskiego i Romana Sitki (dziś błogosławiony). Homilię wygłosił bp Józef Gawlina, ordynariusz polowy wojska polskiego. W uroczystościach wzięło udział, jak podawano, od 100 do 120 tysięcy wiernych.

Przez osiem dni obchodzono jeszcze po koronacji oktawę, na której zakończenie oddano wiernych w opiekę Matce Bożej. Na miejscu koronacji w jej pierwszą rocznicę wystawiona została kaplica upamiętniająca to wydarzenie.

Autor obrazu Matki Bożej Różańcowej w Bochni jest nieznany. Wizerunek jest niewątpliwie kopią ikony Matki Boskiej Częstochowskiej. Przybył do Bochni blisko 400 lat temu, a czas jego powstania szacuje się na pierwszą połowę XV w. początkowo znajdował się w nieistniejącym już dzisiaj kościele klasztornym dominikanów. Po jego kasacie i wyburzeniu kościoła, w 1778 r. przeniesiono go do Bazyliki św. Mikołaja, gdzie znajduje się do dziś. Ważnym wydarzeniem religijnym, był cud krwawych łez, zanotowany na w I połowie XVII w. Po nim kult jeszcze bardziej się rozszerzał, zaczęły powstawać kopie bocheńskiego wizerunku (np. w Okulicach). Co roku od pierwszej do drugiej niedzieli października w bazylice św. Mikołaja trwa tygodniowy odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej. Przybywa wtedy wielu wiernych aby modlić się i dziękować za łaski.

Ojcowie dominikanie otoczyli Obraz wielką czcią. Od razu wokół niego zaczęli się gromadzić członkowie bractw różańcowych ze wszystkich stanów. Wypraszano za wstawiennictwem Maryi liczne łaski, a sława Bocheńskiej Pani rozchodziła się po kraju tak, że przybywali tu liczni pielgrzymi, proszący o potrzebne dla siebie łaski. Przed Obrazem łaski uzdrowienia doznał między innymi mieszczanin Andrzej Rybka, a także dziecko. Na portalu, nad wejściem do kaplicy różańcowej w Bochni, wypisany jest napis: „Hic accipiet benedictionem et misericordiam” – tu [chory i nieszczęśliwy człowiek] znajdzie błogosławieństwo i miłosierdzie”.
Komentarze użytkowników

Portal nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy dodanych przez jego użytkowników. Osoby, które dodają komentarze naruszające prawo, prawa osób trzecich lub naruszają prawa innych podmiotów mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.