Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Utworzono: 2020-01-27 21:12:01 przez eb

Akademia Maluszka w Starym Wiśniczu...

... czyli pierwszy w gminie żłobek

W piątek 24 stycznia otwarto uroczyście Wiśnicką Akademię Maluszka w Starym Wiśniczu. Czy jest to elitarny klub dla najzdolniejszych dzieci, kształtujący przyszłych Einsteinów i Marie Curie – Skłodowskie? Być może… Tymczasem jest to jednak zwykły żłobek. Jego nazwę wybrali mieszkańcy Gminy Nowy Wiśnicz drogą głosowania.

Dla potrzeb maluchów wyremontowano budynek w Starym Wiśniczu. Mówiąc językiem eurobiurokraty:
Realizacja powyższego zadania była możliwa dzięki pozyskaniu środków finansowych przez Gminę Nowy Wiśnicz z dwóch źródeł zewnętrznych.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn.” Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym na terenie gminy Nowy Wiśnicz poprzez dostosowanie budynku znajdującego się na działce nr 2215/1 w miejscowości Stary Wiśnicz na cele utworzenia klubu dziecięcego” pozyskano dofinansowanie w kwocie 484 500,00 zł co stanowi 85% kosztów prac.

W ramach powyższego działania został wprowadzony szereg prac remontowych, między innymi wykonanie sufitów podwieszanych, roboty malarskie, wykonanie podłóg, posadzek, balustrad oraz zakup i montaż windy. W ramach powyższego projektu pozyskano również środki finansowe na funkcjonowanie klubu tj. wynagrodzenia opiekunów, personelu gospodarczego w okresie 3 lat od uruchomienia placówki. W związku z priorytetami instytucji dofinansowującej pierwszeństwo w przyjęciu do klubu będą mieć dzieci niepełnosprawne, dzieci rodziców którzy przerwali karierę zawodową ze względu na fakt urodzenia dziecka, a w konsekwencji z braku odpowiedniej placówki zmuszeni są pozostać w domu lub też przebywają na urlopie wychowawczym czy też powrócili na rynek pracy i dla których utworzenie instytucji opieki na dzieckiem umożliwi utrzymanie obecnego stanowiska pracy.

Ze środków krajowych pozyskano dotacje z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 programu Maluch + edycja 2019 na zadanie pn. „Klub dziecięcy w Starym Wiśniczu”. Dotacja z programu Maluch + wynosi 468 918,00 zł. Z powyższego projektu finansowane byłyace związane z robotami rozbiórkowymi, konstrukcyjnymi oraz murarskimi, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty instalacyjne, tynki i oblicowania. Ponadto zaplanowano utworzenie miejsc parkingowych oraz montaż nowego placu zabaw. Klub Malucha ze środków ww. programu zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt, zabawki oraz pierwsze wyposażenie tj. szatnia, krzesła, ławeczki, meble, dywany czy punkt wydawania posiłków.

*
Komentarze użytkowników

Portal nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy dodanych przez jego użytkowników. Osoby, które dodają komentarze naruszające prawo, prawa osób trzecich lub naruszają prawa innych podmiotów mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.