Powiat

czwartek 05 grudnia 2013 09:36:08

Gmina Bochnia: ciekawa inicjatywa mieszkańcówGmina Bochnia: ciekawa inicjatywa mieszkańców

Jak Rada Gminy odniesie się do projektu pod patronatem prezydenta RP?

W dniu 3 grudnia br. Stowarzyszenie „Gmina Bochnia dla Wszystkich” złożyło na ręce Przewodniczącej Rady Gminy Bochnia Pani Zofii Pukal, projekt uchwały dotyczący zmian w Statucie Gminy Bochnia, poprzez wpisanie możliwości składania obywatelskich projektów uchwał w dowolnych sprawach pozostających w gestii samorządu.

Inicjatywa  pod hasłem „TWOJA GMINA JEST TWOJA”,  prowadzona jest w ramach akcji „Masz głos masz wybór” i została objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  Bronisława Komorowskiego.

Jak nam powiedziała Renata Siatka, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia GBDW: - Podobna inicjatywa - chodzi o budżet obywatelski - kiełkuje nieśmiało w szeregach radnych Urzędu Miasta, znak to niewątpliwy, że czasy się zmieniają, a obywatele chcą partycypować w zarządzaniu samorządami i jak w naszym przypadku, liczą na wsparcie mediów.


Poniżej prezentujemy pełny tekst proponowanej uchwały:

Projekt Stowarzyszenia: „Gmina Bochnia dla Wszystkich”
Uchwała Nr ....../2013
Rady Gminy Bochnia
z dnia ....... grudnia 2013
w sprawie: zmiany Statutu Gminy Bochnia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) Rada Gminy w Bochni uchwala co następuje:
§ 1
W załączniku nr 5 do Statutu Gminy Bochnia przyjętego uchwałą nr VI/71/03 z dnia 20
czerwca 2003 r. – stanowiącego Regulamin Rady Gminy Bochnia - wprowadza się
następującą zmianę:
1. w § 20 ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach „....Rada, Wójt, Komisje Rady”
dodaje się zapis:
„oraz mieszkańcy Gminy”.
2. dodaje się § 20 a w brzmieniu:
„1. Mieszkańcy Gminy mogą wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy w
sprawach istotnych dla wspólnoty samorządowej – należących do właściwości Rady
2. Wniosek o podjęcie uchwały wraz z jej projektem należy złożyć do Przewodniczącego
Rady co najmniej na 7 dni przed terminem zwołanej sesji wraz z:
1) wskazaniem osób upoważnionych do kontaktów w imieniu inicjatorów w sprawie
przedkładanego projektu uchwały
2) listę osób popierających inicjatywę w liczbie nie mniejszej niż 50 – stale zamieszkujących
na terenie Gminy Bochnia i wpisanych do stałego rejestru wyborców prowadzonego w
Urzędzie Gminy Bochnia.
Lista ma zawierać: imię i nazwisko, adres, Nr PESEL i podpis.
3. Rada Gminy podejmie głosowanie nad projektem uchwały zgłoszonym przez mieszkańców
gminy na najbliższej sesji w przypadku gdy spełnia on wymagania, o których mowa w ust. 2.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Gminy Bochnia Nr ......../2013 z dnia .... grudnia 2013 r. w
sprawie: zmiany Statutu Gminy Bochnia.
Przedłożony projekt uchwały nazwany przez autorów: obywatelską inicjatywą
uchwałodawczą jest tyleż zgodny z obowiązującym porządkiem prawnym co nadto
stanowiący odpowiedź na treści sformułowane już w Statucie Gminy Bochnia – gdzie
określono chociażby:
Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród
mieszkańców Gminy.
Wskazana obywatelska inicjatywa uchwałodawcza stanowić będzie urzeczywistnienie idei
samorządowej wśród mieszkańców Gminy Bochnia – co czyni przedłożony projekt uchwały
Rady Gminy Bochnia uzasadnionym, a zarazem koniecznym.


Napisz swój komentarz:

Nick:

Komentarz:

By uniknąć spamu wpisz kod z obrazka:

Komentarze użytkowników

Czasbocheński nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo, naruszajace dobra osób trzecich lub wypowiedzi prawem chronione mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

mieszkaniec

2013-12-05 13:00:39
"Stary" nie zgodzi się. Nigdy nie pozwoli aby ktoś wtrącał się mu w jego"prywatne" sprawy. Przecież to jego folwark. Może kiedyś z nowym wójtem coś załatwimy. Z tym betonem nigdy.
Zosia

2013-12-05 13:20:05
Ale dowcip polega n atym, że Lysy (zakładam, ze to o niego chodzi) nie pownien miec wiele do powiedzenia w tej sprawie bo uchwały leżą w gestii Rady Gminy, a wójt jest organem wykonującym uchwały. Myślę , że ta inicjatywa jest doskonałym testem demokracji i niezależności naszych Radnych.
Wit

2013-12-05 15:05:30
Egzaminów już było wiele i wszystkie "zaliczone" z tym samym wynikiem. Ja stawiam na to, że ta inicjatywa nawet nie wejdzie pod obrady. Utknie gdzieś w szufladzie.
mieszkaniec

2013-12-05 16:51:38
Rada głosuje zawsze tak jak chce Lysy. Kto głosuje inaczej, ten już więcej nie głosuje.
biegły

2013-12-05 17:50:32
Rada Gminy zaskoczona bardzo, niewie co zrobić, a Wójt stary lis kombinuje, jak Stowarzyszenie wciagnąć na oranisko, pozdrawiam serdecznie członków
Woznicki niech inicjuje u Pajaka

2013-12-05 22:45:05
Pajak został wybrany na starostę kilkunastu głosami. Jezeli zbierzemy jutro 51 głosów to wyrzucimy Pajaka !!!! Rada Powiatowa to ostoja demokracji....platformistycznej. Przez 2 lata nie potrafiła sprawdzić skandalu inwestycyjnego w Lapanowie. Wacek, lepiej byś sie zajął rodziną . To ze jestes kawaler nie zwalnia cię od obowiązków rodzinnych. Jako radny powinieneś dawać przykład .
Do Wita

2013-12-05 22:51:47
Jezeli radni z gminy maja jaja to powinni te bzdety wyśmiać w wolnych wnioskach. 3 lata temu gminny wniosek o przejęcie drog powiatowych został schowany do szuflady przez powiatowych władców !!!!! Nawet na sesji nie było głosowane. Czytałem ze we wrześniu br był nowy wniosek gminy w tej sprawie. Tym razem powiatowe asy przez 2 miesiące nie podpisały porozumienia.
uwaga

2013-12-05 23:07:30
podobno tylko jednemu z radnych zależy aby "inicjatywa społeczna" była uchwalona. to byłaby dla niego dobra zasłona tam gdzie radny nie chce sie narazić ////////// //////////// może wtedy zwalać na społeczeństwo ////////// każdy radny może składać nieograniczoną ilośc propozycji uchwal //////// ////// wyborcy nie po to wybierali radnych aby teraz oni zasłaniali sie społeczeństwem ///////// ////// //////////// jezeli temu radnemu brakuje odwagi cywilnej , niech zrezygnuje z mandatu !!!!!
Hiob

2013-12-05 23:13:36
Czy to jest ta sama osoba ktora przegrała proces z gminnym ZOZ-em ? Jezeli tak, to wiadomo o co jej chodzi. Niech "kielkuje" w miescie, może tam bedzie podatny grunt.
radny

2013-12-06 18:26:15
///// nie pierdol tylko naucz się pisać ////////// po ludzku /////////////////////////////////////////////////////////////////
Bąk śmierdzący

2013-12-06 18:31:30
Rada Gminy to banda nieudaczników, tam liczy się tylko zdanie wójta. A jak komuś nie pasuję to wójt będzie wiedział co z nim zrobić...
j23

2013-12-07 22:46:30
Teraz łyso radnym ????
Biegły

2013-12-08 00:29:12
Wójt który nie wykonuje zadań zgodnie z ustwą o samorządzie gminnym, mnoży problemy powinień sie podać do dymisji. Co sie dzieje z drogami gminnymi- mieszkańcy są odcięci od świata, cała Polska się dowie jaki jest Wójt mgr inżynier Jerzy Lysy, Rada Gminy Bochnia z przewodniczącą panią Zofia Pukal.
Biegły

2013-12-08 00:33:19
Zostawcie już w spokoju pana radnego Woznickiego i panią Chojnacką.Wyrok sądu jest jedznoznaczny- Rada Gminy złamała prawo poprzez zmianę statutu. Wybory sołtysów w Brzeżnicy i Cikowicach są nieważne, będą powtórne, Wójt Jerzy Lysy złamał znowu prawo.
Patriota okalny

2013-12-08 00:37:04
Pan Lysy powinien iść na emeryturę i założyć zespół akordeonistów! Kilka jego kadencji spowodowało rozpad wspólnoty lokalnej. Dla chętnych lektury przedstawię jego „osiągnięcia” np.: Sprawa budowy łącznika z autostrady, niegospodarność pieniędzmi publicznymi np. hotel
Patriota lokalny

2013-12-08 00:37:52
No to teraz Lysy będzie bił zadem na tych co to mu w szkodę weszli
Jerzy Lysy

2013-12-08 00:41:57
Lat 58, urodzony i zamieszkały w Bochni. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Bochni oraz Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Posiada uprawnienia zawodowe - wykonawcze oraz projektowe w branży architektonicznej i konstrukcyjnej. Włada biegle dwoma językami obcymi. Przebieg pracy zawodowej: w latach 1979-1983 inżynier w Wojskowych Zakładach Budowlanych w Bochni, 1983-1989 dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół, 1989-1990 zastępca naczelnika miasta Bochnia (bezpartyjny) 1991-1995 zastępca wójta Gminy Bochnia, od 1995 wójt Gminy Bochnia. Praca społeczna: nigdy nie należał do żadnej partii politycznej. Jest współtwórcą apolitycznego Stowarzyszenia Bochnia i Ziemia Bocheńska - Razem, gdzie pełni funkcję prezesa zarządu. Rodzina: żona Ewa - lekarz pediatra i alergolog, dzieci: Michał - inżynier, Bartosz - student, Agnieszka - uczennica liceum. Zainteresowania: muzyka - ukończył Państwową Szkołę Muzyczną w Bochni.
Mecenas Gminy Bochnia Robert Tomczyk

2013-12-08 00:43:39
Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, po studiach aplikację sędziowską zdając egzamin sędziowski w 1994 r., po którym rozpocząłem asesurę w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w Wydziale I Cywilnym. Po asesurze otrzymałem nominację na sędziego tego Sądu, co nastąpiło w styczniu 1997 r. , od 1 maja 2003 r. do 30 września 2010 r. byłem sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie, orzekając w wydziale cywilnym. W 1998 r. zostałem delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie pracowałem przez 14 miesięcy w Departamencie Sądów i Notariatu, w nadzorze nad postępowaniami sądowymi i komorniczymi.Od 30 września 1993 do 30 września 2000 r. pracowałem w Instytucie Wynalazczości i Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego jako pracownik naukowy. Prowadziłem zajęcia ze studentami, prace badawcze, publikowałem w prasie naukowej.Do dziś współpracuję z Instytutem, prowadząc wykłady na studiach podyplomowych organizowanych w tym Instytucie, skierowanych do praktykujących już prawników. W tym okresie rozpocząłem także współpracę z Polską Izbą Rzeczników Patentowych, która trwa do dzisiaj. Prowadzę także wykłady z zakresu prawa własności intelektualnej oraz postępowania sądowego w sprawach własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji zarówno na kolejnych edycjach aplikacji na rzecznika patentowego, jak i w ramach konferencji i szkoleń centralnych rzeczników patentowych, a także szkoleń w poszczególnych okręgach. Współpracuje z Urzędem Patentowym RP, w ramach tej współpracy uczestniczyłem w konferencjach międzynarodowych, a także odbyłem szkolenia dla sędziów z różnych krajów, organizowane przez Europejski Urząd Patentowy w Monachium. Współpracuje z Ministerstwem Sprawiedliwości, byłem członkiem komisji pracującej nad powstaniem tzw. sądów własności intelektualnej. Współpracuję z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako ekspert, brałem udział w pracach zespołów do spraw nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jestem współtwórcą założeń do nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, której przedmiotem była regulacja postępowania przed Komisją Prawa Autorskiego. Prowadzę wykłady dla sędziów z zakresu postępowania cywilnego , w sprawach których przedmiotem jest własność intelektualna w ramach centralnych szkoleń organizowanych przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, w tym na studiach podyplomowych dla sędziów z zakresu własności intelektualnej. Współpracuję ze stowarzyszeniami ochrony praw autorskich prowadząc wykłady dla radców prawnych w zakresie postępowania cywilnego w sprawach dotyczących prawa autorskiego. Ukończyłem w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ studia podyplomowe z prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego, Podyplomowe Studia z Prawa Gospodarczego i Ekonomii dla Sędziów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego dla sędziów, organizowane przez PAN we współpracy z Sądem Najwyższym. Opublikowałem książkę ?Postępowanie cywilne . Wybrane zagadnienia? oraz szereg artykułów w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zeszytach Prasoznawczych, Rzeczniku Patentowym oraz Nowatorze.
obserwator

2013-12-08 00:46:16
Może jako niezależni ludzie postaralibyście się zbadać uczciwie i obiektywnie opisać różne powiązania rodzinne, słuzbowe, itp, które pozwalają w takim kształcie funkcjonować różnym radnym w gminie i podejmować pod dyktando takie żałosne decyzje. Przecież tu na kilometr śmierdzi jakąś podleglością. Człowiek samodzielnie myślący i suwerenny w swych opiniach nigdy w życiu by tak nie głosował, a kierował się dobrem ogółu obywateli. Tu musi być jakieś drugie dno. Kto je pierwszy odkryje i wyświetli opinii publicznej ma murowaną poczytność przez kilka tygodni. Chyba że,... Bieżemy się wszyscy do roboty i przeprowadzmy społeczne, obywatelskie dochodzenie. Jego wyniki będą jak znalazł przed nadchodzącymi wyborami, musimy wiedzieć Who is Who and Why. Nie pozwólmy w gminie psuć demokracji! Na pochybel łukaszenkowskim metodom, niech żyje wolność i swoboda!
Biegły

2013-12-08 00:50:55
Wójt nie płaci nauczycielom mimo istnienia przepisów które go do tego zobowiązują - jakim cudem kontrole PIP nie przynosza efektów - PIP zamyka oczy w tej sprawie tak jak inne instytucje patrzyły przez palce na Plichtę. Radny z Siedlca wozi do wyborów żulików i wskazuje na kogo mają głosować. Cały Siedlec mówi o tych praktykach i znów nikt nic nie robi. Wójt jest był i będzie dożywotnio pełnił swoją funcję - będzie też zachowywał się jak kacyk we własnym królestwie, bo wszyscy którzy widzą co robi i mieli z nim doczynienia jakims cudem podczas wyborów dają się łapać na te wyborcze hasełka w stylu Jerzy łysy naszym wójtem. To znaczy czyim - radnych którzy kręca z nim interesiki? Ludzie POBUDKA- Dajecie się mamić kawłeczkiem chodnika który już się rozpada, oddajecie grunt należący do spółki pastwiskowej gratis by przesunąć boisko o szerokość drogi obok sali ginastycznej, o której wójt "zapomniał" budując salę gimnastyczną. Może pomyślcie przed następnymi wyborami ile razy spotkała was bezinteresowna złośliwość ze strony tego typa i co udało się w gminie załatwić bez szarpania sie z urzędnikami którzy nigdy o niczym nie decydują zgodnie z posiadanymi kompetencjami - bo wszystko musi zatwierdzić osobiscie WÓJT. Jak się pomyli to i tak odpowie urzędnik , jak zaskarżycie decyzję to nic - gmina pokryje koszty postępowania - a zapłaci nie wójt - tylko wy z podatków drodzy wyborcy. Wręcz bezcenni - dzięki wpłacaniu do kasy gminy podatków za które wójt może się doskonale i bez końca bawić. Wszyscy którzy narzekają i głosują - nie narzekajcie - sami sobie zgotowaliście taki los, wielokrotnie powtarzając ten sam błąd podczas wyborów. Bo wójt zrobił to czy tamto - do diabła od tego jest. Nie robi za swoją kasę - tylko za środki które na to są przeznaczone weług statutu gminy. Każdy na jego miejscu zrobiłby to samo a może więcej i to zgodnie z prawem bez szarpania się za nasze pieniądze ze wszystkimi dookoła
mieszkaniec Bochni

2013-12-08 00:57:00
Nasz wybrany Wój Gminy Bochnia mgr inżynier Jerzy Lysy guru jest zwykłym przekrętem. Gdyby był oddany gminie i jej mieszkańcom, to mógł w czynie społecznym przeprojektować hotel Florian tak aby była w nim szkoła podstawowa, sale gimnastyczne (nie jedna), basen, a nawet lodowisko. Skoro na basen można dowozić dzieci to dla czego nie można dowozić do szkoły, w której byłoby wszystko na miejscu zamiast kosztownego utrzymywania szkół z garstką uczniów. Pewnie za zaoszczędzone pieniądze można by było uczniom zafundować podręczniki i obiady. Ale nasz guru ma to głęboko w ...nosie. Zapamiętajcie to sobie, sale gimnastyczne były budowane w takiej ilości, aby WYDAĆ gminne pieniądze (i dać "swoim" zarobić) i nadal są wydawane bo trzeba przecież te sale utrzymywać (sprzątanie, prąd, ogrzewanie,woda, kanalizacja, konserwacja x ilość sal).Ten nasz guru wybrany w demokratycznych wyborach zachowuje się jak grabieżca, a nie gospodarz, a jego wyznawcy i rada gminy mu to umożliwiają. Właściwie to mi mieszkańców Gminy Bochnia nie żal mają to na co głosują.
obserwator

2013-12-08 00:59:38
Po pierwsze: nie moim zadaniem (jednostki) jest wskazywanie i analizowanie, która sala gimnastyczna jest niezbędna i czy nas mieszkańców gminy na nią stać. Samo chciejstwo to za mało. Takie decyzje winna podejmować wspólnota. Po drugie: pochylając się nad Pana rozumowaniem :-) "jeżeli jest szkoła, to i powinna w niej być sala gimnastyczna, chyba oczywiste", to zapytam dlaczego jeszcze nie ma przy wszystkich szkołach basenów (wg. projektu znanego nam budowniczego) oraz krytych lodowisk? czy to już nie jest dla Pana oczywistą oczywistością? Po trzecie: jeden projekt oznacza, tak jak w budownictwie mieszkaniowym "projekty gotowe" inwestor może dokonać zmian w projekcie TYLKO za zgodą projektanta. I tak działają w Gminie Bochnia te słynne czyny społeczne i "łaskawość" Wójta. Nie tak dawno ludzi nie przeprowadzali postępowań spadkowych, bo ich po prostu nie było stać na to, więc może nas nie stać na te "darmowe projekty" i żadna to zasługa, a wręcz obciążenie dla gminy.
odyseusz

2013-12-08 08:25:59
Do Biegły: ot to to, dobrze prawisz. Znamy się , prawda? Podobno na Jerzym siadł prokurator za regularną kradzież funduszu socjalnego ze szkół.
do mieszkańca

2013-12-08 16:59:53
ale kłamiesz - piszesz że jesteś z bochni i jednocześnie piszesz "nasz wójt". czyli 1(!) głos negatywny z gminy, która wiele zawdzięcza wójtowi jerzemu. jeżeli on zgłosi twój wpis do prokuratury pomówienie będzie cię drogo kosztować. redaktorka nacz. czasu też. za to dają parę tysiączków i zakaz pracy w szkole.
do Zosi

2013-12-09 08:42:35
CO psu z wolności?Pies nie jest do niej stworzony,choć nie koniecznie musi być na łańcuchu a za posłanie mieć zapchlone szmaty.Bo jak pies spożytkował by daną mu wolność? -a pewnie z radości biegł by zapamiętale przed siebie nie wiadomo gdzie aż pewnie rozjechał by go jakiś samochód. A jak by już przeżył to wygłodniały wrócił by do domu pana swego.Bo gdzie mu lepiej jak nie w domu pana- tam zawsze pełna miska i wygodne posłanie a przecież wystarczy na to tak niewiele- panu przynieść w pysku kapcie i głośno obszczekać tego którego pan poszczuje. Za to pan czule pogłaszcze , poklepie a nawet w nagrodę w swej hojności wyrzuci jakąś kosteczkę do ogryzienia.A więc po co psu wolność ?
Zosia

2013-12-09 15:34:28
Masz absolutna rację przywołując analogię psa spuszczonego z łańcucha, który symbolizuje ludzi wychowanych w wolności "od" wartości natomiast moim zdaniem wielu mieszkańców Gminy Bochnia dojrzało do wolności "do" wartości i tej nie wolno im zabierać (więcej na ten temat E.Fromm, Z.Bauman czy Jan Paweł II) Dlatego podoba mi się unicjatywa Sowarzyszenia. A co Ty sądzisz o samej unicjatywie?
Biegły

2013-12-09 18:13:26
a Szanowny Pan Wójt kiedy ma w planach wypłacić nauczycielom zaległe pieniążki..??? na ten temat jakoś się nie rozgaduje...taki z niego gospodarz..
Mieszkaniec

2013-12-09 18:15:39
Powyższe posty naprawdę doskonale opisują na czym polega mechanizm, wskutek którego Bochnia i powiat od lat nie mają posła, senatora, czy radnego do sejmiku, nie mówiąc o zarządzie województwa małopolskiego. Ostatniego posła z naszego terenu widziano chyba kilkanaście lat temu! Z czego to wynika? Ano z tego, że trwa permanentna podjazdówa o wątpliwy prestiż i postawienie na swoim, zaś dobro lokalnej społeczności staje się wytartym frazesem, szczególnie przed wyborami. Bawcie się panowie dalej...
Obserwator

2013-12-09 18:18:03
to co się dzieje w polsce to śmiech na sali, wójt wywiesil na domu ludowym w Siedlcu "droga powiatowa- wstyd starosty" jak dla mnie to są zachowania jak u dzieci z podstawówki
do Biegły

2013-12-09 18:31:31
zapytaj się lepiej - kiedy wójt gminy bochnia ma zamiar zamknąć 2-3 szkoły ? ja bym to dawno zrobił ale Jerzy Leon ma ciągle socjalistyczne wizje państwa, w którym jest duża dostępność szkół i ośrodków zdrowia dla mieszkańców ! ty jesteś prze-Biegłym nauczycielem z dużej szkoły i mieszkańcem bochni. nie czuj się zbyt pewnie bo przyjdzie nowy wójt i duże szkoły tak zreorganizuje że okroją każda z nich o kilka etatów, być może także o twój !!!!! dlaczego gmina ma cię utrzymywać ? idź do burmistrza !!!! sorry, ale on też pracuje w gminnej szkole w proszówkach więc może nawet będziecie rywalizować o etat...
do mieszkańca

2013-12-10 08:25:41
Kto według ciebie powinien dominować - Pajak , partyjny swietlicowy, ktory przez przypadek został starostą ???!!! Czy Kolawinski , burmistrz-wuefista ktory okazał się wielką pomyłką wyborców ????? Ja uważam że obaj powinni odejść razem ze śniegiem. Jeden ma wyrok sądowy za mobbing. Drugi ma postawione zarzuty prokuratorskie.
Biegły do Zosi

2013-12-11 17:58:58
Bardzo dobra inicjatywa, teraz nalezy ruch do szanownej Rady i pana Wójta, a także bardzo rozumnego radnego pana Bachmińskiego. Jeden radny to za mało, ale moze przekonqać innych.
do obserwator

2013-12-12 23:25:19
Słusznie wojt zrobił ze kazał powiesić plakat czyja jest droga przez Siedlec. Duzo ludzi mysli ze to jest gminna droga. Teraz juz jest jasne że odpowiada za nią starosta Pająk. Wczoraj był tam groźny wypadek, bo kierowca nie zauważył znaku pierwszeństwa dla drogi myslenickiej. Może omijał dziury na powiatówce ?
Onufry

2013-12-14 15:28:47
jak donosi ORMO(Obywatelski Ruch Monitorowania Opinii) - przyp. ,że jest to nowo powstały przy UG Bochnia samodzielny i niezależny referat -kilku zdolnych i wykształconych mieszkańców zainspirowani hasłem "Twoja GMINA jest Twoja' postanowiło'wyjść na przeciw społecznym oczekiwaniom z niezwykle cenną inicjatywą. Jak mówi jeden z tych wykształconych inicjatorów-''w samej tylko Brzeżnicy w tym celu zebraliśmy do tej pory 5 tysięcy podpisów.Ta niezależna inicjatywa ma na celu doprowadzenie do uchwały o ustanowieniu dozgonnie funkcji wójta gminy Bochnia w osobie obecnie urzędującego pana Leona. " Rozmówca argumentował tą idee względami ekonomicznymi -'' wybory przeprowadzane co 4 lata sporo kosztują a przecież wiadomo kto wygra - a więc kto się do tej roli nadaje jak nie pan obecny wójt''- tutaj wymienił bardzo długą listę zasług i osobistych zalet wójta ,które ze względu na ramy objętościowe strony tego portalu nie sposób przytoczyć ,Na zakończenie rozmówca dodał że nie wątpi w powodzenie tej inicjatywy (w samej tylko Brzeżnicy 5 tyś podpisów !!!!)i wyjawił że w dalszych jego działaniach będzie zmierzał do ustanowienia dogmatu o nieomylności wójta we wszystkich sprawach ziemskich jak i nadprzyrodzonych.W ostatniej kwestii zwróciliśmy się do Przewodniczącej jako że dogmat o nieomylności i to tylko w sprawach wiary należy wyłącznie do głowy jednego Państwa i uzurpacja tego jest w sprzeczności zapisem konkordatu obowiązującego na terenie RP. Odpowiedz pani przewodniczącej była równie żarliwa jak przedmówcy-"Jest to archaizm ustanowiony jeszcze przez Leona Trzynastego a gdzie jemu do naszego Leona- na chwile obecną czynimy starania by zapis konkordatu obalić jako niekonstytucyjny -mamy już na to stosowną uchwałę rady Gminy'" Dodała również ze ta inicjatywa mieszkańców nie jest żadnym zaskoczeniem i wobec takiego obrotu spraw nie pozostaje nic innego za uposażyć wójta na dwukrotnie wyższej pensji- będzie ona wynosić 23 tyś miesięcznie
Do Onufrego

2013-12-15 15:52:23
Matole, jakie 5 tysięcy podpisów ?przecież cała Brzeźnica nie ma nawet 2 tysięcy mieszkańców, z czego b.dużo jest przeciw Woźnickiemu, bo widzą jak miesza. No chyba ze na tych listach będą zbierane podpisy tak, jak w obronie stołka sołtysa dla Wacka . Sfałszowano dużą część podpisów ale prokurator uznał, ze jest mała szkodliwość społeczna.
Do Biegłego

2013-12-18 21:50:04
Bachmiński jest pewnie odważny, ale nikogo nie przekona, ponieważ decyzje w Radzie Gminy koncentrują się nie przy argumentach, ale przy korzyściach.
Wacek - ekspert od podpisów, ha, ha, ha.

2013-12-26 19:45:31
Po aferze z falszowanymi podpisami w obronie Woznickiego - trafili z inicjatywa jak kulą w płot !!!
xxxxxxxxx

2013-12-30 00:17:47
Pan Lysy wszędzie podaje, jaki to on jest wykształcony i w ogóle cud- miód. tylko niektórych pracowników w Gminie ma jak z Ciemnogrodu. Wstyd! W opiece kierowniczka jest jak za króla Ćwieczka i zajmuje się tylko chłopską filozofią. Młyn rolniczy po prostu! Tyle młodych ludzi wykształconych, zdolnych a to to takie siedzi a Wójt płaci ponad 100 tyś rocznie takim szefom...
REKLAMA